Лазо, Стамо, Доничи, Катаржи, Гика, Боул, Крупенские, Фези

Модератор: rimty

junafen
Гражданин
Гражданин
Сообщения: 2156
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 05:10

Re: Лазо, Стамо, Доничи, Катаржи, Гика, Боул, Крупенские, Фе

Сообщение junafen » 23 янв 2019, 23:52

junafen писал(а):...показал одному высокообразованному молдаванину (уроженцу Кишинёва) вот этот текст:

"Satul Drăgușeni este atestat documentar încă de la mijlocul secolului al XV-lea, el luându-și probabil numele după întâiul stăpân pe nume Drăgușanu. În timp, el a trecut în posesia mai multor proprietari. Pe teritoriul acestui sat a existat până la începutul secolului al XX-lea o pădure de stejar.

Biserica de lemn a fost înălțată în anul 1780 „pe loc” din bârne de stejar de către biv-vel paharnicul Iordache Lazu, ginerele banului Constantin Bașotă. Pe grinda peretelui despărțitor dintre naos și pronaos se află o pisanie cu caractere chirilice, având următorul text: „Eu Io(r)dachi Lazu biv. vel. pah(arnic) fiul sto(lnicului) Costachi și a Catrinii ci-amu ținutu pe reposatu Marie fata banului Constandinu Bașotă și a Saftii amu făcutu și al doile biserică aceasta în moșia me(a) Drăgușeni hramu sfinților Adormire(a) pre(a) Curatii și a erarhului Spiridonu. Acești nume toate să să pomenească oricine va stăpîni Drăgășenii căci lasu blăstăm de nu s-ar pomeni în biserică iar calfă am fostu”. Anul 1780 este considerat în alte lucrări ca an al refacerii bisericii."

Мой молдавский собеседник на все 100% уверен, что выражение "pe loc" означает то, что Мария Лазо (урождённая боярышня Башотэ), т.е. прабабушка моего прадедушки скончалась при родах именно в принадлежавшем её мужу - Иордаке Лазо селе Дрэгушень и что именно здесь появился на свет во время этих неудачных родов в 1780 году Енаке Лазо, т.е. дедушка моего прадедушки.

Мой собеседник также уверен, что выражение "pe loc" следует трактовать и как указание на то, что вышеуказанная Мария Лазо (урождённая боярышня Башотэ) похоронена именно у этой церкви.
На помещённой во вложении карте этой местности можно легко найти село Drăgușeni. Если продвигаться от города Târgu Neamț по прямой линии на северо-восток в сторону обозначенного на этой карте жёлтым цветом знаменитого монастыря Probota, то примерно на половине этого недолгого пути нужно будет пересечь реку Moldova, а на её левом берегу как раз и будет село Drăgușeni.

Административно, Drăgușeni находится на самой юго-восточной оконечности жудеца Suceava, практически на самой его границе с жудецем Neamț и жудецем Iași. Кстати, именно через Drăgușeni с севера на юг проходит автомагистраль Е85.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

junafen
Гражданин
Гражданин
Сообщения: 2156
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 05:10

Re: Лазо, Стамо, Доничи, Катаржи, Гика, Боул, Крупенские, Фе

Сообщение junafen » 24 фев 2019, 03:50

junafen писал(а):
junafen писал(а):...Настасья (правнучка Стефана Великого, т.е. Штефана чел Маре) вышла замуж за Драготу Боула. Их сын - Тоадер Боул женился на Агафье Прэжеску - дочери Грячи Прэжеску (урождённой Мовилэ) и Иона Прэжеску. Их сын - Стефан Боул (1610 - 1675) женился на Руксандре, 1615 г.р., дочери господаря Стефана Томши (Ştefan-Vodă Tomșa), а их дочь - Илинка Боул вышла замуж за Иона Лазо.
По поводу рода Прэжеску цитирую один из многочисленных великолепных научных комментариев, включённых в последнее, самое полное (почти 600-страничное), издание "Описания Молдавии" Дмитрия Кантемира, Санкт-Петербург, 2011, стр. 335:

"Прэжеску (рум. Prăjescu) - старинный род, чьи корни восходят к XV веку (пыркэлаб Станчу), породнившийся в середине XVI века с семейством Мовилэ (Мовилешть) и давший в XVII веке ряд сановников (Никоарэ Прэжеску - великий казначей, Стефан - великий стольник, Василе - великий спэтар, Савин - великий ворник Нижней Земли), см.: Prăjescu-Miclescu 1940: 175 - 215; Stoicescu 1971b: 426 - 430."

Моё примечание: Кстати, из рода Мовилэ вышли шесть господарей (Иеремия, Константин, Симион, Михай, Александру, Моисе) и два митрополита (Георге и Петру).
И вот снова, опять "заочно" (т.е. „in absentia“), обнаружил ещё одну древнюю могилу предков Лазо у церкви Св. Онуфрия в западноукраинском гор. Львове, т.е. у церкви, известной как «молдавская церковь» («biserica moldovenească din Lemberg») (как известно, немецкое название гор. Львова – «Lemberg»).

Вот, что говорится о вышеупомянутом молдавском боярине пане (бане) Никоарэ Прэжеску, т.е. о родном брате моей пра-пра-пра-пра…прабабушки боярыни Агафьи Боул (урожд. Прэжеску) на стр. 8-й «Бюллетеня Комиссии по Историческим Памятникам» («Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice») Министерства Культуры и Искусства Королевства Румынии за январь – март 1929 года https://patrimoniu.ro/images/BCMI/Bulet ... l-XXII.pdf, издававшегося под председательством известного историка Николае Йорга.

Ниже привожу полностью найденный мною текст на румынском:

«Tot la Sf. Onufrie, în pridvor, se putea vedea înainte de restaurare încă un mor¬mânt moldovenesc: al sotiei Marelui Vistiernic Nicoară Prăjescu. Acest boier al Movileştilor avea de sigur multe legături cu Lembergul. La 1610, probabil cu ocasia îngropării soţiei sale, el donează bisericii o Evanghelie slavă tipărită la Wilno (1600), îmbrăcată cu catifea şi plăci de argint.
Poartă inscripţia «коштомъ своимъ справилъ и надалъ его милость никора вистерникъ земли молдавской, року 1610».
Cu cheltuiala sa a îmbrăcat-o şi a dărut-o Graţia Sa, pan Nicoară Vistiernicul Ţerii Moldovei, anul 1610.»

Далее следует мой собственный перевод этого текста с румынского (непосредственные носители языка могут меня, полного «самоучку», подправить, если я что-то неверно перевёл):

«У входного крыльца церкви Святого Онуфрия, до проведения реставрационных работ можно было увидеть ещё одну молдавскую усыпальницу, а именно - жены Великого Вистиерника Никоары Прэжеску. У этого боярина, принадлежавшего к семейству бояр Мовилэ (Movileştilor), имелось немало связей со Львовом. В 1610 году, скорее всего ввиду захоронения у этой церкви его жены, он жертвует этой церкви Евангелие на славянском языке в бархатном и серебряном переплёте, которое было напечатано в Вильно в 1600 году.
Над входной дверью этой церкви имеется следующая надпись: «коштомъ своимъ справилъ и надалъ его милость никора вистерникъ земли молдавской, року 1610».
Ввиду понесённых им расходов, Его Светлости пану Никоарэ Вистернику, выходцу из Земли Молдавской, была в 1610 году принесена глубокая благодарность».

Моё пояснение: Надпись над входной дверью выполнена на украинском языке кириллицей (слово «кошт» по-украински означает «расходы», например, в русском языке имеется устаревшее выражение «взять кого-то на свой кошт», т.е. полностью оплачивать чьи-то расходы). Помимо вышеуказанной надписи, над входной дверью церкви имеется также и барельеф герба Молдавского княжества (его можно посмотреть, если открыть приведённую мною выше ссылку).

Таким образом, весьма неожиданно в числе памятных для семьи Лазо мест появился и западноукраинский Львов. И всё же понятно, почему в вышеприводимом тексте говорится о широких связях Никоарэ Прэжеску со Львовом. В тот исторический период шло жёсткое соперничество между Польшей и Турцией за влияние в Молдавском княжестве, и многие молдавские бояре в их борьбе против османского засилья делали ставку на помощь со стороны Речи Посполитой.

К числу таких бояр относился и Никоарэ Прэжеску (род. в 1542 году), выходец, как и его сестра Агафья Боул (урожд. Прэжеску), не только из семейства Мовилэ, давшего шесть господарей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%BB%D1%8D, но и из старейшей молдавской династии Мушатинов (рум. Dinastia Mușatinilor) https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1 ... 1%82%D1%8B, что подтверждают исторические источники, в частности такие: «Pan Nicoara Prajescu, dinastia Mușatinilor, logofat al treilea (1599), vel logofăt (1606), vel vistiernic (1609-1611)», т.е. происходил из династии Мушатинов, был третьим логофетом в 1599 году, великим логофетом в 1606 году, великим вистиерником в 1609 – 1611 годах. К этому можно добавить помещённую мною на этом Форуме ранее информацию о том, что на средства Никоарэ Прэжеску в 1611 году в Сучаве была построена церковь "Св. Николая", которая до сих пор известна как "церковь Прэжеску". Вот ещё одна её фотография - в другом ракурсе.

Что касается львовской "молдавской" церкви Св. Онуфрия, то она сохранилась, находится по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 36, и её изначальная история уходит своими корнями в середину XV века. Кстати, у этой церкви похоронен первопечатник Иван Фёдоров (1520 – 1583). За свою долгую историю эта церковь неоднократно подвергалась тяжёлым испытаниям, о которых можно почитать в интернете.

Но, вот, во вложении фотографии внешнего и внутреннего вида этой церкви, а также украинская почтовая марка с её изображением.

Так кем же была жена Никоарэ Прэжеску, скончавшаяся во время сопровождения своего мужа в его поездке во Львов и похороненная у этой церкви?

Это была боярыня-княгиня (рум. Cneaghina) Мария Прэжеску (1580 – 1638), урожд. Ивул, дочь молдавского боярина Ионашки Ивула (Ionașco Ivul). Таким образом, появляется ещё одна боярская фамилия (т.е. Ивул), родственная Лазо, но видимо угасшая на протяжении последующих веков.

Пока что выяснил, что „boier moldovean“ по фамилии «Ivul» упоминается на стр. 127 в монографии “Reşedinţele boiereşti din Ţara Românească şi Moldova în secolele XIV-XVI“, автор - Cristian Nicolae Apetrei https://books.google.at/books?id=1Qs0w0 ... va&f=false.

Судя по его земельным владениям, таким как Pogoneşti в нынешней коммуне Iveşti (а также поместьям La Beci, La Movilă), отец Марии Прэжеску - боярин Ионашко Ивул также принадлежал к семейству князей Мовиле http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=838.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

junafen
Гражданин
Гражданин
Сообщения: 2156
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 05:10

Re: Лазо, Стамо, Доничи, Катаржи, Гика, Боул, Крупенские, Фе

Сообщение junafen » 07 мар 2019, 17:55

junafen писал(а):..."Добравшись" до нашего далёкого предка - генуэзца Джованни Росетти, я выяснил, что он в 1204 году прибыл на кораблях из Венеции в Константинополь с 4-ым Крестовым походом и обосновался там навсегда, женившись на греческой княжне из династии Византийских правителей. Их потомки через несколько веков перебрались на Балканы, где смешались с греками, сербско-черногорскими правителями и молдавскими боярами...
А вот и подтверждение вышеизложенного, в том числе того, что генуэзец Джованни (т.е. Ион/Иоанн) Росетти попал в Константинополь, действительно, в 13-м веке, где принял православие, женился на местной княжне и вошёл в состав византийской аристократии.

"Roseteștii ar fi originari din Genova, de unde un Ion Rosetti sau Rossetti ar fi venit, în secolul al treisprezecelea, la Constantinopol. Aici, căsătorindu-se cu o fată de neam mare, ar fi trecut la legea ortodoxă, iar urmașii lui ar fi făcut parte din cea mai înaltă aristocrație bizantină".

Источник: https://ro.wikisource.org/wiki/Amintiri ... 9Bi_ai_mei

junafen
Гражданин
Гражданин
Сообщения: 2156
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 05:10

Re: Лазо, Стамо, Доничи, Катаржи, Гика, Боул, Крупенские, Фе

Сообщение junafen » 07 мар 2019, 22:00

Во вложении – фотография 100-летней давности известного монастыря Голия в городе Яссы, построенного во второй половине шестнадцатого века великим логофэтом Иоаном Голэе и его женой Анной.

Легенда гласит, что боярин Ион Голэе построил там церковь, чтобы завоевать Анну, красивую девушку-сироту, которая поклялась, что выйдет замуж только за того, кто сможет построить надежное убежище от частых нападений соседей. В один из таких трагических дней были убиты ее родители, спаслась только она, спрятавшись за могильной плитой. Поэтому логофэт «... приступил к возведению высокой башни, чтобы увидеть, откуда надвигается опасность. И, чтобы уменьшить опасность осквернения этого места, возвел там и каменную церковь. Через много лет Иоан Голэе погиб, будучи обезглавлен по приказу Янку Сасу Водэ. Но основанный им монастырь сохранил его имя в варианте Голия.

В начале семнадцатого века, во время правления Иеремии Мовилэ, средневековой комплекс был отреставрирован, была построена колокольня и возведена высокая каменная ограда, а Церковь Вознесения Господня была перестроена Василием Лупу в 1650-1653 годах и завершена его сыном Штефэницэ в 1660 году.

По состоянию на 9 октября 1652 года в своего рода "попечительский совет" по перестройке этой церкви входили следующие представители боярской верхушки Молдавского княжества (персонажи, непосредственно относящиеся к данной теме этого Форума выделены мною):

Gheorghe Ştefan mare logofăt, Gheorghe Ghica mare vornic al Ţării de Jos, Toma Cantacuzino mare vornic al Ţării de Sus, Gheorghe Coci hatman şi pârcălab de Suceava, Ionaşcu Cuparul pârcălab de Hotin, Ianache Botezat pârcălab de Roman, Miron Ciogolea pârcălab de Neamţ, Nicolae Racoviţă mare postelnic, Alexandru Coci mare paharnic, Iordache Cantacuzino mare vistier, Pătraşcu Ciogolea mare stolnic, Enache mare comis, Ştefan Boul mare spătar, Apostol Catargi mare jitnicer, Andreiaş mare medelnicer, Solomon Bârlădeanu mare clucer (după Constantin Şerban, "Vasile Lupu, domn al Moldovei (1634-1653), Bucureşti, 1991, p. 69). Aceştia sunt boierii care trebuie să fi intrat în contact cu Paul de Alep; din aceştia greceşte ştiau sigur Ghica şi Cantacuzineştii.

Использованные источники:

1. http://www.cetati.medievistica.ro/pagin ... goliei.htm
2. http://m.moldovenii.md/ru/section/742/content/9924
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

junafen
Гражданин
Гражданин
Сообщения: 2156
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 05:10

Re: Лазо, Стамо, Доничи, Катаржи, Гика, Боул, Крупенские, Фе

Сообщение junafen » 07 мар 2019, 22:47

"Aceştia sunt boierii care trebuie să fi intrat în contact cu Paul de Alep; din aceştia greceşte ştiau sigur Ghica şi Cantacuzineştii".

Относительно этой фразы на румынском, приведённой в самом конце моего предыдущего сообщения, т.е. о контактах молдавских бояр с Павлом Алеппским...

Павел Алеппский (араб. بولس ابن مكاريوس الزعيم الحلبي‎ — Булос ибн Макариус аз-Заим ал-Халеби) был архидиаконом Антиохийской православной церкви, путешественником, писателем.

Родился около 1627 года в Халебе (Алеппо), в то время — Османская империя. Его отец был сыном православного священника-араба. В 1647 году отец Павла Алеппского стал Антиохийским патриархом Макарием III.

Павел Алеппский стал известен как автор важных в историко-этнографическом отношении записок о России, Украине, Молдавии и Валахии, которые он вместе с Макарием посетил как раз в середине XVII века. Записки Павла Алеппского представляют собой своего рода отчёт о совершённой поездке, в них описываются страны, в которых побывали отец с сыном, крупные и значимые города того периода и их достопримечательности, в первую очередь, монастыри и церкви, быт местных жителей, характеристики политических и церковных деятелей.

В 1654—1656 годах Павел Алеппский побывал в России, посетив под конец своего путешествия Москву, чему посвящена бо́льшая часть его трудов. Павел Алеппский умер в Тифлисе, на обратном пути из своего второго путешествия в Москву. Это произошло в начале 1669 года, хотя точная дата его смерти неизвестна.

Во вложении - обложка книги "Путешествие Антиохийского Патриарха Макария в Россию в половине XVII века, описанное его сыном".
Книга была подготовлена по рукописи Моск. гл. арх. М-ва иностр. дел. Вып. 1-5/ Пер. с араб. [и предисл.] Г. Муркоса . - Москва : О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те , 1896-1900 гг.
Вып. 2: От Днестра до Москвы. - 1897. - [2], VI, 202 с.
1. Русская православная церковь -- История -- 17-й век -- Воспоминания, записки.
2. Россия -- Описание и путешествия -- 17-й век.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

junafen
Гражданин
Гражданин
Сообщения: 2156
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 05:10

Re: Лазо, Стамо, Доничи, Катаржи, Гика, Боул, Крупенские, Фе

Сообщение junafen » 10 мар 2019, 21:30

junafen писал(а):Помещаю семейный документ: Указ «Его Величества Государя Императора Николая Павловича (Николая I), Самодержца Всероссийского, и проч., и проч., и проч.».

Документ подписан в Варшаве 2 апреля 1851 года лично российским полководцем и государственным деятелем, в ранней молодости сослуживцем Николая I и его доверенным лицом, военачальником на территории Дунайских Княжеств Молдавия и Валахия во время русско-турецкой войны 1806 - 1812 гг., главнокомандующим на Кавказе (1827 - 1829), а впоследствии легендарным генерал-фельдмаршалом российской армии, наместником Царства Польского (1831 - 1856 гг.) «светлейшим князем Иваном Фёдоровичем Варшавским, графом Паскевичем-Эриванским».

Документ является послужным списком (на 3-х стр.) моего пра-прадедушки, уроженца Бессарабии, поручика российской армии, дворянина Иордакия (Георгия – Егора), сына Ивана (Енакия) Лазо 1-го (1823 г.р.), впоследствии помещика Хотинского и других северных уездов Бессарабии, неоднократно упоминаемого в книге А.Н. Крупенского «Краткий очерк о Бессарабском дворянстве (1812 - 1912), СПб., 1912» (чаще как "Егор Лазо").

Пояснение: Иордакий, сын Ивана Лазо именуется в документе «Лазо 1-м» для отличия его от своего младшего брата и сослуживца - «Лазо 2-го», т.е. поручика Ивана, сына Ивана Лазо (1824 г.р.), кстати, впоследствии деда будущего Героя Гражданской войны в России Сергея Лазо.

В прилагаемом послужном списке, в частности, излагаются события, связанные с участием российского экспедиционного корпуса под командованием Паскевича в подавлении буржуазно-демократического восстания венгров 1848 - 1849 гг. (подробнее см. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0 ... 0%B8%D0%B8). Как известно, этот российский экспедиционный корпус был направлен на помощь Австрии ввиду обращения к России с просьбой об этом тогда ещё 18-летнего австрийского императора Франца Иосифа, крайне обеспокоенного действиями восставших, как их тогда называли, «инсургентов в Венгрии и Трансильвании».

Поручик Лазо 1-й начинал свою военную службу в Камчатском полку, расквартированном в Кишинёве, а затем (как и Лазо 2-й) принимал участие в операциях вышеуказанного российского экспедиционного корпуса, за что оба брата были впоследствии награждены серебряными медалями "За усмирение инсургентов в Венгрии и Трансильвании".

Помещаю во вложении краткую заметку относительно вышеуказанных событий, опубликованную в феврале с.г. в "Новом Венском журнале/Neues Wiener Magazin", № 2 (278)/2019, стр. 14.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

junafen
Гражданин
Гражданин
Сообщения: 2156
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 05:10

Re: Лазо, Стамо, Доничи, Катаржи, Гика, Боул, Крупенские, Фе

Сообщение junafen » 12 мар 2019, 01:25

Ранее я подробно перечислил все 58 селений, которыми владел по обе стороны реки Прут зять господаря Штефана II (IX) Томши и шурин господаря Георге Штефана - великий ворник Молдовы Штефан Боул (1610 - 1675).

Вот, помещаю во вложении информацию о земельной тяжбе Штефана Боула с другими боярами по поводу селения Негоешть.

П.С.: Чтобы сделать текст более "читабельным" надо один раз "кликнуть" на саму картинку.

Источник: Cristian Nicolae Apetrei, монография "Reşedinţele boiereşti din Ţara Românească şi Moldova în secolele XIV-XVI", стр. 91

Любопытно, что через пару лет в этом селении Негоешть господарем Матеем Басарабом и его женой Еленой была в 1649 году заложена Церковь "Св. Михаила и Гавриила". Сама церковь - очень внушительных размеров: высотой 31 м, длиной 18 м и шириной в 7 м. Её каменно-кирпичные стены имеют толщину свыше одного метра, а в некоторых местах они достигают толщины в 2,5 метра.

Во вложении - фотография этой церкви.

Примечательно, что об этой церкви пишет и упомянутый мною 7 марта с.г. на этом Подфоруме архидиакон Павел Алеппский в описании своего путешествия вместе с отцом в Россию:

"Мы выехали отсюда после полудня и под вечер прибыли в монастырь в месте, называемом Негоешть. Он во имя св. Михаила и прочих бесплотных сил и построен покойной Еленой, домной Матвея воеводы. Весь он новой постройки и находится близ рек Арджиша и Дымбовицы, которые здесь сливаются. В субботу на заре мы выехали отсюда и в полдень прибыли в великолепный монастырь, во имя св. Меркурия мученика, в месте, называемом Платарещь."

Источник: https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tse ... -17-veka/5
Stefan Boul_Negoesti.jpg
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

junafen
Гражданин
Гражданин
Сообщения: 2156
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 05:10

Re: Лазо, Стамо, Доничи, Катаржи, Гика, Боул, Крупенские, Фе

Сообщение junafen » 16 мар 2019, 23:30

junafen писал(а):...Так кем же была жена Никоарэ Прэжеску, скончавшаяся во время сопровождения своего мужа в его поездке во Львов и похороненная у этой церкви?

Это была боярыня-княгиня (рум. Cneaghina) Мария Прэжеску (1580 – 1638), урожд. Ивул, дочь молдавского боярина Ионашки Ивула (Ionașco Ivul). Таким образом, появляется ещё одна боярская фамилия (т.е. Ивул), родственная Лазо, но видимо угасшая на протяжении последующих веков.

Пока что выяснил, что „boier moldovean“ по фамилии «Ivul» упоминается на стр. 127 в монографии “Reşedinţele boiereşti din Ţara Românească şi Moldova în secolele XIV-XVI“, автор - Cristian Nicolae Apetrei https://books.google.at/books?id=1Qs0w0 ... va&f=false.

Судя по его земельным владениям, таким как Pogoneşti в нынешней коммуне Iveşti (а также поместьям La Beci, La Movilă), отец Марии Прэжеску - боярин Ионашко Ивул также принадлежал к семейству князей Мовиле http://cronica.cimec.ro/detaliu.asp?k=838.
Да. Всё сходится. Вот, во вложении, "древо" семейства Прэжеску, взятое со стр. 74 монографии Октава Лекки о молдавском боярстве, изданной в 1911 году в Бухаресте, где подтверждается вышеизложенное относительно семьи бояр Ivul (см. верхнюю строку "древа" Прэжеску).

Там же, в верхней строке этого "древа", в её самой правой части, фигурирует и пра-пра-пра...прабабушка современных Лазо - княгиня (рум. Cneaghina) Агафья Боул, урожд. Прэжеску, супруга ворника Молдовы Штефана Боула. Примечательно, что у Лекки она именуется как Agapia. В повседневной же жизни её нередко называли и как Агафья, и как Агапия, и как Gafia, и как Gafiţa, т.е. Гафица.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

junafen
Гражданин
Гражданин
Сообщения: 2156
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 05:10

Re: Лазо, Стамо, Доничи, Катаржи, Гика, Боул, Крупенские, Фе

Сообщение junafen » 19 мар 2019, 23:23

junafen писал(а):...в верхней строке этого "древа", в её самой правой части, фигурирует и пра-пра-пра...прабабушка современных Лазо - княгиня (рум. Cneaghina) Агафья Боул, урожд. Прэжеску, супруга ворника Молдовы Штефана Боула...
О некоторых персонажах этого "древа" цитирую из источника, указанного в моём предыдущем сообщении (а именно, со стр. 400 - 401):

PRAJESCU
(Moldova)


Veche familie din Moldova, a cărei fîliaţiune probată începe din al XVI secol (1500), şi din care eşiră mai mulţi boerî însemnaţi. —

Lupu Prăjescu mare clucer, avea de soţie pe Safta nepoata lui Simeon Stroicî, care şi botează pe fiul lui Prăjescu. In urmă el moşteneşte întreaga avere a lui Stroicî, care n’ avu copii. — A remas un zapis (înscris) din anul 1600, prin care acesta îi dărueşte satul Miclăuşanii cu ţiganii dupe dânsul, lui Lupu.

Nicoară Prăjescu, boer însemnat, vel vistiernic al Moldovei la anul 1610 (7118 Ghenar 16), împreună cu Boul, etc. — El primeşte la 1606 fiind vel Logofet, de la Eremia Movilă Voev. stăpânire peste mai multe părţi de moşie din Scheia şi Oborocenî (13 April. 1606) şi peste Steţcanî din Roman, vechea moşie a familiei. ('Documente, de la Academia rom.)

Vorontar (sau Vârnotar) Prăjescu, este trecut în lista boerilor mari de sfat aî Moldovei, în anii 1606, 1607 şi 1619, ca mare Comis al Mold. (v. Uricar, tom. XVIII).

Savin Prăjescu, vel vornic al ţeriî de jos, se află printre moştenitorii Hatmanului Esaia Balica, care lăsase o avere imensă, — împreună cu Lupu Prăjescu, cu Ionaşcu şi Ştefan Prajeştiî. — Ionaşcu Prăjescu erea vel postelnic.

Stolnicul Ştefan Prăjescu, pe care’l găsim cu titlul de mare stolnic în 1610 — 12 (7118 — 20), a avut 2 fii.'Elcumperă de la un Petriman o moşie, pentru care a remas mărturisirea boeruluî Pavel parcalabul de Orheî şi alţii, dm anul 1606. (Docum. Academiei.) Cei doi feciori ai seî au fost: Gheorghe şi Ioan.

Gheorghe Prăjescu, la anul 1641 scrie un zapis al seu, în româneşte.

Despre Ion Prăjescu vorbeşte letopiseţul - Moldovei la anul 1651, când se face nunta ficeî luî Vasile Lupu, Roxanda, cu faimosul Timus, Hatman al Cazacilor. Cât timp Hatmanul stete la Iaşi: «nepoţii luî Vasile Vodă, feciorii luî Gavril Hatmanul si aî luî Giorgi si den feciorii de boerî de ţeară, Niculaî Buhuş şi Ion Prăjescu, toţi acolo în Cehrin pentru Timus erea zălog....» — (Miron Costin. let. Cog. I, 322).

In domnia luî Ştefăniţă Vodă fiul luî Lupu, (1659), venind Mustafa Paşa de Silistra la Dşî, letopiseţul ne spune că el acuză de hainie pe Domn, pentru luptele ce avusese cu Constantin Voev. al Munteniei şi cu Cazacii, iar Paşa: «la plecare au ales dintre toţî boeriî pe Toma Vornicul, pe Şeptilicî Hatmanul şi pe Prăjescul Vornicul şi i-au luat în pază; şi până n’au dat câte-va pungi de bani nu i-au slobozit pe aceşti boerî, însă de la marginea ţeriî....» (I, Costin M. p. 370). Paşa, în urma reclamaţiuneî luî Ştefan, fu chemat la Ţarigrad, şi d’abia scăpă de a fi decapitat pentru acea faptă.

Dumitraşco Prăjescu, erea biv-Postelnic la an. 1673, când căpătă dreptul de a face un pod peste un rîu pe moşiile sale, fiind în proces cu boerul Hăbăşescu. (Doc. Acad.)

E de observat starea înfloritoare în care găsim această familie, prin mulţi din membrii eî, în jurul anului 1600, şi de atunci până în secolul actual.

In zilele noastre: — Iancu Prăjescu, f 1895 în vârstă de 104 ani, însurat cu Profira Negri, are doue fice, descendentele actuale ale familiei : Sultana căs. cu C. Miclescu, şi Maria cu Ant. Doiciu.

junafen
Гражданин
Гражданин
Сообщения: 2156
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 05:10

Re: Лазо, Стамо, Доничи, Катаржи, Гика, Боул, Крупенские, Фе

Сообщение junafen » 20 мар 2019, 00:18

Из того же источника, что и выше, но со стр. 307 - 308: Крупенские - Доничи - Лазо (рум. Lazu):

Iordache Krupenski mare serdar, cel mai mic din fii Stonicului. La rîndul său avu de asemenea şeapte copii, din cari numai trei avură descendenţi:

1. Teodor, al doilea în vîrstă, erea tatăl lui Teodor, Gheorghe, şi al unei fete, care fu măritată cu principele Visneasky din Polonia.

2. Matei, cel mai mic dintre fraţi, avu copii pe: Elisa soţia lui Sturdza, Nicolae, Sofia măritată cu Argyropolo si Marosca cu Cantacuzino.

3. Scarlat Krupenski, mare logofăt al Moldovei, al cincilea dintre copii lui Iordake, înrudit cu Ion Vodă
Sturdza, e acel din care descinde ramura actuală a lui Lupu stolnicul, anume prin fiul său George. Copii lui Scarlat au fost: — Anstiţa măritată cu Darie; Profira cu Donici; Alecu; Elena soţia lui Lazu; Matei cel maî mare (a cărui singură fică fu: Eufrosina); şi George Krupenski, fost colonel, Căsătorit cu o Jora. Avu 2 copii: — Maria Hermeziu; şi Nicolae Keupensky n. 1847. Directorul monetăriei Statului, publicist şi numismat. A scris despre: «medaliile române», etc. Căsătorit cu Aspasia n. Mavrocordat, are trei copii: Nicolae Krupensky, Mihai f 1896, şi Elisabeta. —

Моё примечание: Под ошибочно набранной в типографии фамилией "Visneasky" имеется в виду польский князь Вишневецкий.

junafen
Гражданин
Гражданин
Сообщения: 2156
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 05:10

Re: Лазо, Стамо, Доничи, Катаржи, Гика, Боул, Крупенские, Фе

Сообщение junafen » 20 мар 2019, 00:37

Из того же источника (но со стр. 64) о великом вистиернике Тоадере Боуле (1570 - 1615), отце великого ворника Штефана Боула (1610 - 1675):

Logofătul Beldiman fu omorît de Ştefan Vodă Tomşa din căuşele următoare: (Miron Costin) Boerii mai cu vază, între care Logof. Beldiman, Vornicul Bărboi, Sturdza Hatmanul, Vist. Boul, etc., îl urîseră din cauza tiraniei sale.

Pentru care lucru unindu-se cu toţi, îl rugară pe Vodă să iasă din scaun, căci poporul nu’l voia. Vodă însă bătu pe boerî la Păcurari, făcându’i să fugă în Valachia, afară de bătrânul vornic Bărboi, care fu tras în ţeapă. Puţin timp însă după acea, doamna Eremiei a venit cu armată isgonind pe crudul Tomşa. «Dupe risipa ostei sale, zice Costin, au fugit Ştefan Vodă în ţara românească, şi mergând aproape de Focşani l’au întâmpinat ceauşii împărătesei, cu Beldiman logofătul si cu Sturdza Hatman si cu Boul vist., în obezi, că’i pornise Radul V. domnul muntenesc, de mersese cu pîră la Poartă asupra Tomşii Vodă, că era Radu Vodă mare prieten lui Ştefan Vodă. Iară cine erea vizir la împărăţie erea prieten Tomşii Vodă, şi au trimes viziru ceauşii de au întâmpinat pe boerii maî sus pomeniţi, şi i-au dus la Ştefan Vodă. Deci, cât i-au dus Ceauşii, îndată le-a tăiat capetele, şi le-au aruncat trupurile în Şiret». (I Letop. 256). Aceasta în anul 1615.

Моё примечание: Здесь, в частности, подтверждается информация, помещённая мною ранее на этом Подфоруме, о неудавшемся выступлении молдавских бояр у Пекурарского колодца (близ г. Яссы) против проосманской политики господаря Штефана Томши II (IX).

junafen
Гражданин
Гражданин
Сообщения: 2156
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 05:10

Re: Лазо, Стамо, Доничи, Катаржи, Гика, Боул, Крупенские, Фе

Сообщение junafen » 20 мар 2019, 01:23

Из того же источника (со стр. 506) о роде Боул (в целом):

Boul

Familie dintre cele vechi ale Moldovei...— Se pomenesc membrii aî acestei familii, prin hrisoave încă din secolul XV. — La 1606, boerul Boul erea mare vistiernic al Moldovei. (Uricar, t. 18, pag. 505). — In Valachia Boul Banul, venise cu Leon Vodă Tomşa, cu care erea cumnat, şi cronica vorbeşte despre dânsul la anul 1623.

Моё примечание: То, что семейство Боул было зафиксировано ещё в документах Молдовы 1400-х годов не является новостью. Но в данном сообщении примечательно то, что одна ветвь семьи Боул появлялась в 17-м веке и в Валахии: в частности, здесь говорится о некоем бане ("бан" - очень высокий боярский титул) Боуле (Boul Banul), прибывшем в Валахию вместе с будущим валашским господарем Леоном Томшей и являвшимся шурином господаря Леона Томши, которого многие историки считают сыном молдавского господаря Штефана Томши II (IX). Сам Леон Томша правил Валахией с 1629 по 1632 годы. Кстати, в 4-м р-не Бухареста, на пересечении улицы Дмитрия Кантемира и бульвара Марэшешть имеется каменный крест (см. фото во вложении), который по преданию установил Леон Томша.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

junafen
Гражданин
Гражданин
Сообщения: 2156
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 05:10

Re: Лазо, Стамо, Доничи, Катаржи, Гика, Боул, Крупенские, Фе

Сообщение junafen » 20 мар 2019, 01:59

junafen писал(а):...Что касается самой вышеуказанной Смаранды Донич-Негри, то она была дочерью Манолаке Донича и Иляны Донич, урожд. Росетти-Розновану, и побывав в браке с Негри, в своём втором браке была замужем за выходцем из греков-фанариотов, великим логофетом и известным молдавским литературным деятелем - Костаке Конаки (см. портрет во вложении), родившимся 14 сентября 1778 в селе Цигэнешть цинута Галаць, в семье ворника Манолаке Конаки, и получившего своё первое образование в Яссах. В зрелом возрасте Костаке Конаки обладал широкой литературной культурой, переводил сочинения Вольтера, Ж.Ф. Мармонтеля и других просветителей, сочинял поэмы сентиментального характера, в совершенстве владел старославянским, греческим, французским, турецким и русским языками.

В браке с Костаке Конаки у вышеуказанной Смаранды Донич-Негри 2 апреля 1831 года (во время её жизни в Афинах) родилась дочь Катерина Конаки, которая сначала вышла замуж за Николае Вогориде (см. фото во вложении) - представителя известной молдавской боярской семьи Вогориде, сына болгарского грека Стефана Вогориде (см. портрет во вложении).

После кончины в 1849 году Костаке Конаки, Смаранда Донич-Негри вышла замуж за итальянского князя Эмануэля Франческо Располи (Русполи) I, хозяина региона Поджио Суаза (Poggio Suasa), расположенного близ побережья, немного южнее Сан-Марино. Кстати, одним из современных потомков этого семейства был Алессандро “Дадо” Располи (итал. Alessandro "Dado" Ruspoli; 1924—2005) — итальянский аристократ, “светский лев” и актёр, 9-й князь Черветере, 9-й маркиз Риано и 14-й граф Виньянелло. Был эксцентричным миллионером и плейбоем. Существует версия, что именно он и его образ жизни вдохновили Феллини на создание знаменитого фильма “Сладкая жизнь” (итал. La Dolce Vita)...
Вновь из того же сегодняшнего источника (с его стр. 172) - о Костаке Конаки и немного о Доничах:

Marele Logofet Costache Conaki, care avea însă din botez numele de Alexandru. Om învăţat, poet distins şi unul din cei d’ântăî ce am avut în ţară, erea bun cunoscător al mai multor ştiinţe, filosolîeî şi a limbilor greacă, franceză şi turcă. El luă parte în comisia pentru facerea codului Calimah (1815); iar la 1829 în acea pentru elaborarea Regulamentului organic al Moldovei, fiind atunci mare Vornic; fu apoi Logofăt şi Candidat la domnie când s’a ales Mihai Sturza. El poseda averi imense şi de obicei sta la moşia sa Ţigăneştii, mai adesea citind. Poeziile sale începu a le scrie la 1802, sub titlul de «alcătuiri şi amintiri», cele mai multe erotice, dar în care calităţile poetice abundă, având mai ales în vedere timpul
când au fost scrise. — (v. pe larg despre el: Pap. Calimah. — Convorb. liter. an. XXI, p. 930). —

El muri la anul 1849, 4 Februarie. Soţia sa Smaranda (Zulnia, cum o cântă în poeziile sale), născută Donici, fusese întăi soţia lui Petrachi Negri (j- 1824), şi muri înaintea Logofătului Conaki la 1831.

In biserica din Ţigăneşti, cu hramul St. Nicolae, zidită de dânsul, la intrare în dreapta este un mormânt pe care se citeşte: «Manolachi Conaki Vornic de ţara de jos săvârşitus’au din viaţă la 1 Mai 1803. — Ecaterina fica sa, soţia căminarului Ioniţă Sturza, săvârşită la 1827. — Smaranda născută Donici, nora sa, soţia logofătului Costachi Conachi, săvârşită la 1831, Octombrie 12. — Costachi Conachi, care din botez Alexandru, logofăt şi cavaler de sfântul Vladimir, născut la 14 Octombrie 1777, săvârşit din viaţă la 4 Februarie 1849, la 2 oare dimineaţa, — zac şi odihnesc sub această piatră».

Cоstachi Konaki avu o singură fică:

Catinca, măritată cu Pr. Vogoride. Ea tipări la 1855 la Iaşi, o parte din poeziile tatălui său. Catinca Costachi-Vogoride, acum reposată, a avut din căsătoria sa, fiu pe Manolache Conachi Vogoridi, care prin mama sa e ultimul descendent al acestei familii însemnate.

Во вложении - вышеупомянутая церковь Св. Николая Угодника в селе Цигэнешть цинута Галаць.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

junafen
Гражданин
Гражданин
Сообщения: 2156
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 05:10

Re: Лазо, Стамо, Доничи, Катаржи, Гика, Боул, Крупенские, Фе

Сообщение junafen » 01 апр 2019, 00:15

junafen писал(а):...женой спэтаря Енаке Лазо, 1780 г.р., на которой он женился после своего окончательного переезда в 1812 году из запрутской Молдовы в Бессарабию, была боярышня Виктория Донич, 1797 г.р.

Отцом Виктории Донич был проживавший в Бессарабии стольник Матей Донич, 1763 г.р., а его женой (т.е. матерью Виктории Донич) была Анкуца (Анна), дочь бана Катаржи и его жены - "банясы" Марии Катаржи.

Родителями стольника Матея Донича были клучер Андрей Донич (1730 - 1800) и его жена - боярышня Александра, урожд. Бухуш.

Родителями же самого вышеуказанного клучера Андрея Донича были боярин Константин Донич (1700 - 1760) и боярыня Мария (1705 - 1770), урожд. Миклеску.

У стольника Матея Донича, 1763 г.р., и его жены Анкуцы (Анны), урожд. Катаржи, помимо их старшей дочери Виктории, 1797 г.р., были также следующие дети:

Замфира (1804 - 1877), в замужестве Руссо.
Штефан Донич, 1805 г.р.
Александру Донич, 1808 г.р.
Мария Донич, 1809 г.р.
Елена Донич (1810 - 1880), в замужестве Росетти.
Профира Донич, 1817 г.р.
Константин Донич...
Помещаю во вложении "древо" семьи Донич, взятое мною со стр. 32 книги Октава Лекки "Genealogia a 100 de case din Tara Romaneasca si Moldova", изданной в 1911 году в Бухаресте.

Вышеуказанные стольник Матей Донич, а также отец Матея Донича - клучер Андрей Донич и его жена Александра Донич, урожд. Бухуш, а также отец Андрея Донича - спэтар Константин Донич, женатый на Марии, урожд. Миклеску, отображены (по восходящей линии) в левой половине этого "древа".

Таким образом, я самостоятельно, независимо от Октава Лекки и в гораздо более подробных деталях, определил родословную рода Доничей применительно к роду Лазо.

Однако заслугой Октава Лекки является изучение им именно средневековой составляющей рода Донич, вплоть до вистиерника Никоарэ Донича, жившего в середине 1500-х годов, а в своём комментарии, помещённом мелким шрифтом в самой верхней левой части этой страницы, Октав Лекка отмечает, что первые документальные сообщения о роде бояр Донич относятся к 1430 году, и что само это семейство проживало по большей части именно в Бессарабии.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

junafen
Гражданин
Гражданин
Сообщения: 2156
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 05:10

Re: Лазо, Стамо, Доничи, Катаржи, Гика, Боул, Крупенские, Фе

Сообщение junafen » 01 апр 2019, 00:54

junafen писал(а):...Что касается самой вышеуказанной Смаранды Донич-Негри, то она была дочерью Манолаке Донича и Иляны Донич, урожд. Росетти-Розновану, и побывав в браке с Негри, в своём втором браке была замужем за выходцем из греков-фанариотов, великим логофетом и известным молдавским литературным деятелем - Костаке Конаки (см. портрет во вложении), родившимся 14 сентября 1778 в селе Цигэнешть цинута Галаць, в семье ворника Манолаке Конаки, и получившего своё первое образование в Яссах. В зрелом возрасте Костаке Конаки обладал широкой литературной культурой, переводил сочинения Вольтера, Ж.Ф. Мармонтеля и других просветителей, сочинял поэмы сентиментального характера, в совершенстве владел старославянским, греческим, французским, турецким и русским языками.

В браке с Костаке Конаки у вышеуказанной Смаранды Донич-Негри 2 апреля 1831 года (во время её жизни в Афинах) родилась дочь Катерина Конаки, которая сначала вышла замуж за Николае Вогориде (см. фото во вложении) - представителя известной молдавской боярской семьи Вогориде, сына болгарского грека Стефана Вогориде (см. портрет во вложении).

После кончины в 1849 году Костаке Конаки, Смаранда Донич-Негри вышла замуж за итальянского князя Эмануэля Франческо Располи (Русполи) I, хозяина региона Поджио Суаза (Poggio Suasa), расположенного близ побережья, немного южнее Сан-Марино. Кстати, одним из современных потомков этого семейства был Алессандро “Дадо” Располи (итал. Alessandro "Dado" Ruspoli; 1924—2005) — итальянский аристократ, “светский лев” и актёр, 9-й князь Черветере, 9-й маркиз Риано и 14-й граф Виньянелло. Был эксцентричным миллионером и плейбоем. Существует версия, что именно он и его образ жизни вдохновили Феллини на создание знаменитого фильма “Сладкая жизнь” (итал. La Dolce Vita)...
Помещаю во вложении родословное "древо" молдавских бояр Конаки, которое подтверждает вышеуказанную, найденную мною ранее самостоятельно, информацию о семейных связях рода Донич с родом итальянских князей Располи (Русполи). Правда, в отличие от меня, Октав Лекка уточняет, что это была не сама Смаранда Донич-Негри, а родившаяся в Афинах её дочь Катерина, которая после брака с Николае Вогоридэ вышла замуж за итальянского князя Эмануэля Франческо Располи (Русполи).

Источник: Книга Октава Лекки "Genealogia a 100 de case din Tara Romaneasca si Moldova", изданная в 1911 году в Бухаресте, стр. 50.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

junafen
Гражданин
Гражданин
Сообщения: 2156
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 05:10

Re: Лазо, Стамо, Доничи, Катаржи, Гика, Боул, Крупенские, Фе

Сообщение junafen » 06 апр 2019, 19:37

junafen писал(а):...Во Львове... «У входного крыльца церкви Святого Онуфрия, до проведения реставрационных работ, можно было увидеть ещё одну молдавскую усыпальницу, а именно - жены Великого Вистиерника Никоары Прэжеску. У этого боярина, принадлежавшего к семейству бояр Мовилэ (Movileştilor), имелось немало связей со Львовом. В 1610 году, скорее всего ввиду захоронения у этой церкви его жены, он жертвует этой церкви Евангелие на славянском языке в бархатном и серебряном переплёте, которое было напечатано в Вильно в 1600 году.

Над входной дверью этой церкви имеется следующая надпись: «коштомъ своимъ справилъ и надалъ его милость никора вистерникъ земли молдавской, року 1610».

Ввиду понесённых им расходов, Его Светлости пану Никоарэ Вистернику, выходцу из Земли Молдавской, была в 1610 году принесена глубокая благодарность»...
Оказалось, что ещё один предок семьи Лазо также похоронен у «молдавской» церкви Св. Онуфрия во Львове (см. во вложении ещё одну фотографию этой церкви, сделанную немного с другого ракурса).

Согласно упомянутым мною ранее на этом Подфоруме семейным документам, прямой предок семьи Лазо, а именно – великий ворник попеременно то Верхней, то Нижней Молдовы боярин Штефан Боул (1610 – 1675) был женат на Руксанде (1615 г.р.) - дочери молдавского господаря Штефана II (IX) Томши, правившего Молдовой с 10 (20) ноября 1607 по 12 (22) ноября 1615 и вновь - с сентября 1621 по август 1623 года, когда он был смещён с этого поста, эмигрировал в Османскую Империю и был похоронен на берегах Босфора (в память о нём в Республике Молдова в 1997 году была выпущена почтовая марка с его портретом).

Родившаяся у Штефана Боула и Руксанды Боул (урожд. Томша) дочь Илинка вышла замуж за Иона Лазо. Родившийся в этом браке их сын Костаке Лазо продолжил род молдавских Лазо.

Вышеуказанные семейные документы, которые дедушка моего прадедушки - спэтар Енаке Лазо (1780 г.р.) представил в 1821 году в Кишинёвскую Дворянскую Комиссию, сыграли ключевую роль в принятии этой Комиссией решения о присвоении 10 декабря 1821 года молдавскому роду Лазо российского дворянства (эти документы хранятся и поныне в Нац. Архиве Республики Молдова в Кишинёве).

Отцом вышеуказанного господаря Штефана II (IX) Томши был гетман (молд. хатман) Томша, правивший Молдавским княжеством в 1563—1564 годах под именем Штефан VII Томша.

В 1563 году он возглавил заговор молдавских бояр против господаря Деспота Водэ. Заговорщики неожиданно перебили наёмников Деспота Водэ, а сам господарь укрылся с остатками личной охраны в Сучавской крепости и более трёх месяцев держал оборону, пока не был выдан остатками наёмников. После этого, гетман Томша лично забил Деспота Водэ до смерти дубинкой и стал господарём, приняв имя Штефан VII Томша.

Однако в скором времени правление Штефана VII Томши вызвало недовольство служилых людей. На фоне этого недовольства в Молдавию вернулся Александр III Лэпушняну и после гражданской войны и уплаты туркам дани на сумму более чем 200 тыс. золотых снова стал господарём.

Сам же Штефан VII Томша сбежал в Польшу, где был в 1564 году обезглавлен по приказу короля Сигизмунда II под надуманным предлогом и был похоронен у «молдавской» церкви Св. Онуфрия во Львове.

Тогда как его сын Штефан II (IX) Томша также стал господарем Молдовы, другой его сын - Леон I Томша стал правителем Валахии.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

junafen
Гражданин
Гражданин
Сообщения: 2156
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 05:10

Re: Лазо, Стамо, Доничи, Катаржи, Гика, Боул, Крупенские, Фе

Сообщение junafen » 06 апр 2019, 21:51

junafen писал(а):...Что касается "хитлянства", то в нём был обвинён ещё и другой мой предок - великий вистерник Тоадер Боул (1570 - 1615), за что он и поплатился своей головой. Господарь Штефан II (IX) Томша, придерживавшийся проосманской ориентации, приказал в 1615 году казнить Тоадера Боула, обвинив его в симпатиях к Речи Посполитой, которая в то время активно конкурировала с Османской Империей за влияние в Молдове.

Вообще, политическая жизнь "верхушки" средневекового Молдавского Княжества была весьма напряжённой и закулисные заговоры в её рядах были нередким событием. Да и сын Тоадера Боула - Штефан Боул, 1610 - 1675 (т.е. отец Илинки Лазо) в 1658 году вместе с несколькими видными боярами был обвинён в коллективном заговоре против господаря, но благополучно избежал казни.
Вот нашёл на румынском языке следующие подробности о казни великого вистиерника Тоадера Боула: fiind decapitat, iar trupul aruncate în Siret, т.е. что он был обезглавлен, а его труп брошен в воды реки Сирет.

Вообще, с рекой Сирет (притоком Дуная, см. во вложении её русло, обозначенное на карте розовым цветом) связано немало событий из жизни предков семьи Лазо. Вдоль реки Сирет расположены такие нас. пункты: Berehomet, Storozhynets, Siret, Grămeşti, Zvoriştea, Liteni, Paşcani (где было одно из имений семьи Кантакузино-Пашкану), Stolniceni-Prăjescu (где было одно из имений семьи Прэжеску), Roman (где в 15-м веке был пыркэлабом Драгош Боул), Bacău, Adjud, Mărăşeşti (где было одно из имений семьи Катаржи, именно в котором родился будущий первый король Сербии - Милан I Обренович), Galaţi, а правым притоком Сирета является река Молдова, на которой расположено село Дрэгушэнь - одно из бывших имений пахарника Иордаке Лазо (1740 - 1800).
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

junafen
Гражданин
Гражданин
Сообщения: 2156
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 05:10

Re: Лазо, Стамо, Доничи, Катаржи, Гика, Боул, Крупенские, Фе

Сообщение junafen » 07 апр 2019, 00:55

Для облегчения восприятия нижеследующего текста вновь помещаю во вложении схему родословной рода Боул, взятую из монографии кишинёвского историка Sergiu Bacalov "Boierimea Țării Moldovei" (Сергиу Бакалов. "Боярство Молдавского княжества"), Academia de Științe a Moldovei (Академия Наук Республики Молдова), Chișinău (Кишинёв), 2012 год, стр. 124 - 125.

На самом верху, в правой части этого "древа", рядом со Стефаном III Великим (Штефаном чел Маре) и почти что в один с ним хронологический период, помещён боярин Козма Шарпе, оставивший исторический след именно в Бессарабии, в районе Анений Ной.

Мне известно, что в исторических документах Козма Шарпе был впервые зафиксирован в качестве боярина-постельника в 1519 году. То есть он был на пару десятков лет моложе Стефана III Великого (Штефана чел Маре). Мне также известно, что его женой была Draga / Dragna Şarpe, а их детьми были Nicoara Şarpe и Todosia.

Дочерью же Тодосии была княгиня (Cneaghina) Anastasia Boul - в своём первом браке супруга великого ватага (Mare Vatag - старинный боярский титул) Драготы Боула, сына Драгоша Боула, который в 15-м веке был ближайшим соратником Стефана III Великого (Штефана чел Маре) и являлся пыркэлабом древней столицы Молдавского княжества - города Роман (в этом качестве он упомянут и Димитрием Кантемиром), а также пыркэлабом городов Четяте Альба и Ботошань (что подтвердилось недавней археологической находкой там его могилы, о чём я ранее сообщал на этом Подфоруме). Лишь после рождения в браке с Драготой Боулом нескольких сыновей и дочерей и кончины мужа, Анастасия Боул вышла замуж за боярина Muste Uricar.

Иными словами, перечисленные выше сведения вполне укладываются в родословную рода Боул, составленную кишинёвским учёным С. Бакаловым, а тот факт, что Анастасия Боул числится в старинных летописях "княгиней" (или "княжной"), говорит в пользу предыдущей информации о том, что она была одним из непосредственных потомков Стефана III Великого (Штефана чел Маре).

Вот, кстати, что говорится о Козме Шарпе и на сайте http://www.moldovenii.md/ru/library/article/id/357

Село Пухэчень, района Анений Ной:

Первое документальное упоминание о селе Пухэчень датировано 1526 годом. Владельцем некоторых частей села был Козма Шарпе.

В 1665 году госпожа Сафта (урожд. Боул), супруга бывшего господаря Молдовы Георгия Штефана, подарила постельнику Стамати три части села Пухэчень, полученных ею в наследство от своего предка – постельника Козмы Шарпе.

В 1845 году земельная собственность церкви села Пухэчень составляла 33 десятины земли. Церковь села Пухэчень с храмом святого архангела Михаила была возведена в 1874 году. В церкви сохранились в хорошем состоянии реестры актов гражданского состояния, метрические книги.

С 1878 года отцом настоятелем местного храма был Михаил Чеголя, а псаломщиком – Георгий Сарев. В 1882 году была основана школа-четырехлетка, расположенная в центре села. Позже на средства местных жителей было построено новое здание школы.

В годовом отчете о соблюдении духовных законов в Бессарабской губернии за 1911-1912 годы содержатся сведения об организации учебного процесса в сельской школе.

В школе села Пухэчень развернулась педагогическая деятельность священника Иоанна Плэмэдялэ, отца скульптора Александра Плэмэдялэ.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

junafen
Гражданин
Гражданин
Сообщения: 2156
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 05:10

Re: Лазо, Стамо, Доничи, Катаржи, Гика, Боул, Крупенские, Фе

Сообщение junafen » 07 апр 2019, 23:39

Не устаю восхищаться глубокими историческими исследованиями Алексея Степановича Мандзяка, главного редактора исключительно интересного альманаха "Сокирянщина", посвящённого далёкому прошлому и настоящему этого бывшего Бессарабского края (сейчас Сокиряны — город в Черновицкой области Украины).

В статье Алексея Степановича Мандзяка под названием "Боярські Сокиряни", опубликованной на украинском языке в вышеуказанном альманахе (см. http://www.ukrkovcheg.org.ua/%D0%B1%D0% ... %BD%D0%B8/) нашёл немало полезной информации и об указанном в моём предыдущем сообщении Козме Шарпе, и о представителях рода Боул (которым принадлежали одно время в прошлом Сокиряны), и о Прэжеску, и о Ралли, и о Моряну, и о Катаржи, и о Кантакузино, а также об упоминавшемся мною ранее "хитлянстве"...

Любопытно также приводимое автором изображение в 1606 году фамильного герба великого вистиерника Тоадера Боул, которое я помещаю во вложении.

Привожу ниже соотвествующие извлечения из этой статьи.

Із грамоти господаря Молдавського князівства Ієремії Могили від 27 березня 1604 року, якою він підтвердив заможному боярину Тоадеру Боулу декілька сіл, взнаємо, що у другій половині XVI століття Сокиряни належали нащадкам боярина Матіяша Херци[1].

Інші доступні нам документи оповідують, що спатар[2] (а пізніше логофет[3]) Матіяш Херца купив Сокиряни в часи правління господаря Молдавського князівства Петра VI Кульгавого (правив з червня 1574 р. до 23 листопада 1579 року, з 1 січня 1582 р. до 21 листопада 1591 року і від 17 жовтня 1582 р. до 29 серпня 1591 року) і мав підтвердну грамоту на право володіння цим селом від господаря Арона Тирана (правив у 1591–1592 і 1592–1595 рр.). Разом зі своєю численною родиною Матіяш також згадується в підтвердній грамоті господаря Іоанна Воде Лютого (1521–1574) на село Киндешти на річці Сірет, від 2 лютого 1573 року, а також у грамоті господаря Янку Сасула від 23 грудня 1580 року, якою він підтверджує дітям Матяша та їх двоюрідним братам та сестрам, тіткам і дядькам «їх праву отнину і дедину, село Маришени на усті Малої Рокітни, з місцем для млина».

У Матіяша Херци і його дружини Настасії було два сина – Лупул та Іонашко. Останній одружився з Єфтимію – дочка Настасії, «внучка Драгіни, княгиня Козьми Шарпе». Від Іонашко Херци та Єфтимії, орієнтовно в кінці XVI – на початку XVII ст., у спадок Сокиряни перейшли у володіння їхньому синові, внукові Матіяша – апроду[4] Лупулу Херца. Останній продав село Сокиряни, а також село Розкопинці (яке також розташоване на Сокирянщині) за 500 талерів впливовому боярину Тоадеру Боулу (1570-1615), що і підтвердила згадана вище господарська грамота від 27 березня 1604 року.

Рукописні джерела часів Молдавського князівства свідчать, що боярин Тоадер був правнуком Драгоша Боула, який вірно служив одному з найвидатніших господарів Молдавського князівства, Стефану III Великому, який правив країною протягом 47 років (1457–1504 рр.).

Велика вотчина Тоадера Боула налічувала 11 цілих сіл і їх частин, які простежуються у поземельних джерелах 1602–1625 рр. Із них тільки частка в селі Ніспорешть була отримана в якості приданого від дружини, тобто по спадку, і село Лецкань придбано наданням від господаря Єремії Могили. Решта 9 сіл і частин, разом із зазначеними селами Сокиряни і Розкопинці, були придбані у різних власників. При цьому Боул витратив на скупку земель 4762 талерів 627 золотих.

Але, Тоадер Боул володарював Сокирянами не довго. У перше правління господаря Стефана IX Томши (1611 – 1615 рр.) сімейство Боул на деякий час втратило практично всі свої володіння, в тому числі і села Сокиряни та Розкопинці.

З доступних нам джерел відомо, що Боул підтримував «пропольський» клан бояр Могил і за це Стефан IX Томша звинуватив його в «хитлянстві» (або «виклєнії»), яке вважалося одним із найнебезпечніших злочинів проти господаря. По суті своїй, звинувачення в хитлянстві означало зраду господарю, а головним покаранням за це була смертна кара (іноді застосовувалися різного роду членошкідницькі покарання – осліплення, відрізання носа, вух). Серед поширених покарань за хитлянство було також і конфіскація вотчин.

Наступний господар Молдавського князівства, Раду Михня (правив у 1616–1619 рр.), повернув землі родичам багатьох бояр, раніше страчених за звинуваченням у хитлянстві, а також тим, хто уникнув долі покарання смертю. З грамоти від 28 вересня 1616 року ми дізнаємося, що господар повернув дружині вістієрника[5] Боула конфісковані землі, так як вони були «вірними отчинами, дединами і приданим». Пізніше, при господарі Мироні Барновському, були повернуті й інші володіння, в тому числі села Сокиряни і Розкопинці.

Відзначимо, що у лютому 1627 року відбулася спеціально скликана господарська рада, на якій господарем було поставлено питання: «чи повинно володіти чужим людям або іншого роду вотчинами тих бояр», які були звинувачені в хитлянстві? Бояри, члени ради відповіли «всі в один голос, що не належить тримати чужим людям, а повинні володіти, хто з дітей або родичів тих бояр». Вирок бояр і рішення господаря були оформлені у вигляді запису і господарської грамоти від 23 і 24 лютого 1627 року.

Вістієрник Тоадер Боул перебував у шлюбі з Агафією Пражеску – дочка Івана Пражеску та Настасії Гане. За одними відомостями, у них було не менше чотирьох дітей, інші документи свідчать, що не менше шести. До числа достовірно підтверджених можна віднести Стефана Боула (1610–1675), Марію, Параскеву та Сафту († 1699).

Сокиряни унаслідувала Марія Боул, про що свідчить «Список господарских грамот на вотчини, що належать дочці Тоадера Боула, Марії, які раніше належали її батькові», який був укладений 6 травня 1640 року. З різного роду джерел XVII-XVIII ст. стає відомо, що Марія вийшла заміж за багатого боярина, пиркалаба[6] з Нямца, Никулакі Раллі. Їхня донька Балаша була одружена з молдавським господарем Костянтином Щербаном (правив з 2 до 21 листопада 1659 року і з січня до лютого 1661 року.). В грамотах і актових записах згадуються також ще одна дочка – Аніца (яка була заміжня за постельником[7] Петрашко) і син Ілля житничер[8].

Щоправда, самі Боули не проживали в Сокирянах. Там знаходився їх управляючий. Джерела середини XVII ст. зберегли ім’я одного із них – Стефан Дурда. Він же, деякий час був орендарем сокирянських земель.

Відзначимо, що саме у части коли Сокирянами володіла Марія Раллі-Боул та її спадкоємці, на території Сокирянщини працювала група картографів, на чолі яких стояв Гийом Левассер де Боплан (Guillaume Le Vasseur de Beauplan) (бл. 1595–1675). З початку 1630-х років до 1648 року він перебував на польській службі, переважно на території нинішньої України. За дорученням польського короля Владислава IV Ваза (1595–1648) і коронного гетьмана Станіслава Конецпольського (1591–1646) Боплан займався складанням докладної карти південної Русі.

Результатами цих старань стали твір про Україну з назвою «Description d’Ukranie» і докладні карти України й Польщі. Основна картографічна праця Боплана «Delineatio specialis et accurata Ukrainae. Cum suis Palatinatibus ac Distictibq, Provincycq adiacentibus» («Спеціальний і докладний план України разом з розташованими у ній воєводствами, округами й провінціями»), виданий у 1650 році в Данцигу картографом Вільгельмом Гондіусом (Гондтом), являє собою карту з 8 аркушів розміром 41,5×45 см кожний, загальний розмір 83х216 см, масштаб 1:450000. Це одна з перших середньомасштабних топографічних карт великої території у Європі, на якій до всього ми знаходимо й розташування Сокирян.

У другій половині XVII ст. Сокиряни належали родині Морянул – Некулаю та його дружині Сафті. Село перейшло цьому сімейству від Боулів. При цьому, представники роду Морянул, якщо так можна сказати, у XVII ст. двічі поріднилися з Боулами. І таким чином вотчину Сокиряни вони складали частинами, перед тим як стати єдиновладними цілого села. Приклад не самий розповсюджений в історії землеволодіння Молдавського князівства.

Із запису Катріни, «дружини покійного Апостола Катаржи, коміса»[9] про обмін селами, від 29 червня 1692 року дізнаємося, що Некулай Морянул – рідний брат Катерини, а його дружину звали Сафта, – дочка Агафії і Думитрашко Боула, який був сином Стефана Боула і онуком Тоадера Боулу. Саме від Агафії і Думитрашко Боул, Некулай Морянул отримав більшу частину володінь, які в минулому належали Тоадеру Боулу, про що свідчить запис Некулая Морянула про вотчини, які перейшли йому у володіння від тещі та інших. В той же час, батько Некулая Морянула і його сестри Катерини, був одружений на Аніце Боул, мати якої, Параскева, була дочкою того самого Тоадера Боула. Якщо бути більш точним, Некулай Морянул – син гетьмана Петрашко Морянула († 1653) та Аніци Боул.

«Запродажний запис» від 20 червня 1691 року свідчить, що новим власником Сокирян став онук подружжя Морянул – другий постельник Ілля Катаржи (Катаржі) (†1745). Він є син великого коміса Апостола Катаржи (1635-1690) та Катерини Морянул, і онук великого вістієрника Георгія Катаржи.

Служив у чині постельника (1692 р.), 2-го вістієрника (1694-1695 рр.), великого коміса (1696-1697), великого вістієрника (1710-1711 рр.), великого спатаря (1710 р.), великого ворника[10] Верхньої Землі (1711-1715 рр.) і великого логофета (1715-1730 рр.).
Ілля Катаржи був двічі одружений. Першою його дружиною стала Сафта (1677– 1720) – дочка великого вістієрника Іордакі Русета (1645-1720) та Марії Дабіжи († 03.10.1677). Вдруге він одружився з Катериною Богдан († 27.07.1733) – дочка гетьмана Лупу Богдана (1662–14.09.1705) та Руксандри Кантемір (†1707). У боярина Іллі було п’ятеро дітей: Марія (друга дружина Костянтина Балша), Катерина, Олена (дружина Василя Русета), Санда і Філіп.
За останнім деякий час значилася частина села Сокиряни, а з часом і все село. Філіп Катаржи був у чині коміса (згадується у 1753 р. ), великого спатаря (зг. у 1752-1758 рр.), великого вістієрника (зг. у 1761, 1764 і 1765-1766 рр.). У нього і його дружини Катерини (або Катріни) було двоє дітей: дочка Марія і син Ілля – власник Сокирян.

Ілля Філіпович Катаржи (1747–1822) – гетьман Молдавського князівства при господарях Григоріє III Гіка, Костянтинові Мурузі і Олександрові I Маврокордато (зг. у 1777 і 1783 1797 рр.), генерал-майор Російської імперії. Служив на цивільних посадах по військовому відомству, з 1792 статський радник. Бригадир з 1793 року. Після Ясського мирного договору 1791 року, укладеного між Російською імперією і Туреччиною, перебрався в Російську імперію. Деякий час перебував на посаді начальника прикордонних справ на Дністрі.

Генерал Катаржи перебував у шлюбі з Оленою – донька господаря Молдавського князівства (1764-1767, 1774-1777 рр.) та Валахії (1768 – 1769), Григорія III Гіки (1724-1777) та Катерини Різо-Рангабе. Скільки всього дітей було у Іллі та Олени нам не відомо. У різних джерелах згадуються Петро, Григорій, Павло, Катерина і Марія. Між тим, їх могло бути більше. У спогадах Анастасії Дмитрівни Різо (1801–1891) є згадка про трьох дочок генерала І.Ф. Катаржи. Як би там не було, Сокиряни дісталися його дочці Катерині.

Катерина Іллівна Катаржи († 1814) вийшла заміж за статського радника Федора (Теодора) Петровича Бейна (він же Бем, Бейм), рід якого походив з Польщі. Зазначимо також, що статський радник Ф.П. Бейн деякий час був урядником у Дубосарах, помічником головного піклувальника задунайських переселенців Валахії, Молдавії і Бессарабії. Він мав нерухомість в Одесі, а також володів селом Ходороуци в Хотинському цинуті. Щоправда, Катерина і Федір Бейни не довго прожили в Сокирянах. Катерина померла у 1814 році, а Федір через сім років – у 1821 році.

У Катерини Іллівни і Федора Петровича було дві доньки – Марія Федорівна і Олена Федорівна († 1826). Олена вийшла заміж за полковника, георгіївського кавалера, командира Охотського піхотного полку Василя Тимофійовича Соловкіна. Їм перейшли у власність Ходороуци. Сокиряни ж дісталися другій дочці Марії Федорівні Бейн. І саме від неї і починається епоха поміщиків Лішиних у Сокирянах – Марія одружилася з підполковником Камчатського полку Петром Степановичем Лішиним (1792–1858). Але це вже зовсім інша історія…

_______________________________________

[1] Копії і тексти згаданих у статті документів, а також розширені коментарі і додаткові данні до них надані автором у книзі: Мандзяк А. С. История Сокирянщины в документах и материалах: От первых упоминаний до 1812 года / Алексей Степанович Мандзяк, автор и составитель. – «Сокирянщина», 2015. – 602 с.: ил.
[2] Спатар (спетар, спафарій, меченош) – охоронець господарської зброї та начальник арсеналів. Він виконував обов’язки господарського зброєносця, ніс під час важливих церемоній знаки господарської влади (меч або шаблю і булаву). При особливих випадках міг командувати кавалерією і навіть усією армією.
[3] Логофет (від грецьк. λογοθέτης) – вищий чиновник господарської канцелярії. Великий логофет у відсутність господаря виконував його функції.
[4] Апроди – категорія господарских слуг. Їм були довірені функції кур’єрів, а пізніше – виконавців судових вироків, організованих під командуванням ватава апродів (або ветава апродів).
[5] Вістієрник (вистерник, вістер, вистиер, від «вістерія» – скарбниця) – скарбник. Також виконував і суддівські обов’язки: розглядав справи про зловживання владою і суперечки торговців. Великий вистиерник – член господарської ради, державний скарбник, який займався інкасуванням та розподілом податків, постачанням двору всім необхідним і т. п., для чого мав спеціальний штат збирачів.
[6] Пиркалаб (пиркелаб; від угор. порколаб – воєначальник) – начальник фортеці, уповноважений керувати містом, цинутом. Володів військовими, фінансовими, адміністративними та судовими повноваженнями.
[7] Постельник (постельничий) – керував слугами в господарській опочивальні, наглядав за придворними і слугами при дворі, займався справами двору, а також прийомом іноземних послів і зносинами з іншими державами – щось на зразок міністра закордонних справ. У XVII-XVIII століттях став одним з головних радників господаря.
[8] Житничер (клучерул де аріє, гуменник, житник, житничар; від «жито» – зерновий хліб) – сановник, наділений обов’язком збору зерна, яке призначалося государю зі всієї країни. Великий житничер здійснював нагляд за збиранням хліба на потреби господаря і його своєчасною доставкою в казенні комори – житниці.
[9] Коміс – сановник, який відав господарськими стайнями, конюхами, ковалями і каретниками двору.
[10] Ворник – глава адміністрації господарського двору. Йому ставилися в обов’язок адміністративні, військові (командував армією у відсутність господаря) і юридичні функції (заміщав верховного суддю). Він керував господарською радою і мав право суддівства над усіма придворними сановниками, навіть міг застосувати без відома господаря страту до осіб обвинуваченим у крадіжці, вбивстві, святотатстві. У XVI столітті були введені посади великого ворника Верхньої Країни (Цара де Сус) з резиденцією в Дорохої і великого ворника Нижньої Країни (Цара де Жос) з резиденцією в Бирладі. Обов’язки кожного з них були строго обмеженні ввіреною територією.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

junafen
Гражданин
Гражданин
Сообщения: 2156
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 05:10

Re: Лазо, Стамо, Доничи, Катаржи, Гика, Боул, Крупенские, Фе

Сообщение junafen » 23 апр 2019, 03:39

junafen писал(а):Письмо Льва Толстого, адресованное Элеоноре Романовне Стамо.

Примечание junafen:: Элеонора Романовна Стамо, бессарабская дворянка, урожд. Кохманская (1861 – 1936) — помещица Бессарабской губернии, жена отставного корнета, бессарабского дворянина с греческими фамильными корнями, председателя Хотинской земской управы Льва Николаевича Стамо (1860 – 1911), т.е. она была женой родного брата моей прабабушки Валерии Николаевны Лазо (урожд. Стамо).

Э.Р. Стамо была искренней почитательницей философских взглядов Л.Н. Толстого и приезжала к нему с визитом в Ясную Поляну 22 июля 1907 г.

Вот текст ответа Льва Толстого на письмо Э. Р. Стамо, которое она написала Толстому из Киева 9 сентября 1907 г. по поводу намерения её 18-летнего сына Николая поступить в политехнический институт и по поводу его требования предоставить ему полную свободу.

1907 г. Сентября 11. Ясная Поляна

Элеонора Романовна,

Ответ на ваш вопрос может быть только один, тем более, что его дает сама жизнь. Всякое же стеснение свободы только усиливает стремление к ней. Возможно только одно ограничение свободы, которое в сущности не исключает свободы, это, в вашем случае, любовь к вам и сознание вашей любви к нему. Только это одно: страх нарушить эту любовную связь между вами и им может удержать вашего сына от удовлетворении тех своих желаний, которые вы считаете для него вредными и опасными. И потому всё, что я могу советовать, это то, чтобы, ни в чем внешними мерами не нарушая его свободу, всеми силами увеличивать любовное отношение между вами.

Скажите ему, между прочим, от меня, если непрошенный совет неизвестного ему человека не будет неприятен ему, что я считаю целомудрие величайшим, обыкновенно не оценяемым людьми благом и, что я советую ему всеми силами стараться удержать его навсегда или до брака и что средством для удержания его я считаю: воздержание от всего одурманивающего: табаку, вина, избегание общества людей нецеломудренных и занятие делом, нужным или хотя бы увлекательным.

С удовольствием вспоминаю ваше посещение.

Уважающий вас Лев Толстой.

11 сент. 1907 г.

Источник: http://www.yasni.info/ext.php?url=http% ... =ru&rip=at

Примечание junafen: К сожалению материнская любовь не спасла Николая Львовича Стамо от превратностей этой жизни. Вот краткая справка о нём из расстрельных списков подмосковного Бутовского полигона НКВД.

Стамо, Николай Львович
Родился в 1889 г., с. Кричаны Хотинского уезда (Румыния); румын; образование высшее; чл. ВКП(б); начальник технического отдела Московской строительной конторы НКВД СССР.
Проживал: Москва, Яузский бульвар, д. 14, кв. 6.
Арестован 26 января 1938 г.
Приговорен: Комиссией НКВД СССР и прокурора СССР 1 июня 1938 г., обв.: шпионской, вредительской и диверсионной деятельности.
Расстрелян 23 июня 1938 г. Место захоронения - Московская обл., Бутово.
Реабилитирован 7 октября 1957 г.

То есть, как видно, он всё же поступил в политехнический институт.

Однако, как я уже ранее подробно сообщал на этом подфоруме, его сыну - Евгению Николаевичу Стамо (1912 – 1987) повезло в этой жизни гораздо больше. Ещё до ареста отца он успел закончить в Москве архитектурный институт и впоследствии стал одним из самых известных московских архитекторов, лауреатом многих высших премий советского периода, одним из авторов Кремлевского Дворца Съездов и других престижных московских сооружений, в том числе Олимпийской Деревни. Кстати, многие выходцы из семьи Стамо прекрасно рисовали…

Сам архитектор Е.Н. Стамо похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок № 1). См. прилагаемую фотографию. В память о его отце на торце этого могильного камня высечено также «Н.Л. Стамо» с годами жизни «1889 – 1938» и с приставкой «профессор» (что вполне возможно для начальника технического отдела Московской строительной конторы НКВД СССР в терминологии 1938 года).
Долго же я безуспешно искал на различных картах Бессарабии вышеупомянутое селение "Кричаны" (т.е. указанное в "расстрельных списках" подмосковного Бутовского полигона НКВД место рождения Николая Львовича Стамо), пока на основе других семейных документов "до меня не дошло", что на самом деле речь идёт не о "Кричанах", а о Бричанах (современный молдавский г. Бричень), расположенный в самой северной оконечности Республики Молдова (см. карты во вложении).

Дело в том, что ещё за 120 лет до вышеописанного трагического события прадеду расстрелянного в 1938 году Николая Львовича Стамо, а именно - помещику Замфиру/Замфираки (русск. Захарию) Иоановичу Стамо (скончался в 1829 году) в числе ряда других поместий в Бессарабии принадлежало и расположенное именно в 12 км от города Бричень село Котюжень (Cotiujeni).

В глубокой древности ряд поместий этой части Бессарабии принадлежали спэтару Ионицэ Россету из клана Росетти. В 1812 году был произведен обмен поместьями, спэтар Ионицэ Россет переехал за Прут во владения, которые прежде принадлежали Замфираки Стамо, а сам Стамо взамен перебрался в бессарабские имения Россета и уже в Бессарабии присягнул на верность российскому престолу.

Источник: http://www.moldovenii.md/ru/city/details/id/712

Семейства Стамо и Стамати были тесно родственно связаны и отличались по сути лишь произвольными внешними различиями в их фамилиях.

Что касается самого селения Бричаны (ныне - город Бричень), то семья Стамати получила это селение по наследству от потомков великого вистиерника Иордаке Россета (из клана Росетти), который купил его в 1639 году у стольника Накула и его жены Настасьи, дочери медельничера Дрэгушеску. На рубеже 20-го века близ Бричени всё ещё проживали члены семьи Стамати (Георгий и Владимир), а именно - в имении под названием Каракушаны, в то время Хотинского жудеца Бессарабской губернии.

Любопытно, что современный герб города Бричень составлен из трёх одинаковых изображений бритвы (молд. слово "бричень" означает бритву) с добавлением трёх роз, заимствованных из фамильного герба Росетти. Подтверждение этого заимствования можно найти вот здесь http://geraldika.ru/symbols/2462

Помещаю во вложении также фотопортрет Николая Львовича Стамо (главного персонажа этой печальной истории) в его гимназические годы.

Как известно, из всех Росетти, и Лазо, и Стамо были родственно наиболее тесно связаны с семьёй Росетти-Рознован. В Липканах (молд. Lipcani, Липкань) - небольшом городке в Бричанском районе, на берегу р. Прут, в 252 км от Кишинёва сохранилась полуразрушенная старинная усадьба семьи Росетти-Рознован. Усадьба была выстроена в 1820-х гг. и принадлежала графине Екатерине Росетти-Рознован (1785-1870), урождённой княжне Гика.

Вот короткий видеоролик о прогулке по полуразрушенным помещениям этой "усадьбы Екатерины", сопровождаемый трогательными субтитрами и сентиментальной классической мелодией https://www.youtube.com/watch?v=zCXxGYf2k_M
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ответить

Вернуться в «Бессарабцы и гости Бессарабии и Молдовы»