Мой Город Кишинёв


Главная форума  |  Правила форума  |  Карта сайта  |  Планы Кишинёва  |  Список улиц  |  Главная сайта     


Текущее время: 10 дек 2019, 19:13

Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Ильинская церковь
СообщениеДобавлено: 12 апр 2009, 18:45 
Не в сети
Почётный Гражданин
Почётный Гражданин
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2008, 04:53
Сообщения: 9337
Istoria Bisericii „Sfântul Ilie” din Chişinău,
privind procesul ei de demolare

Pr. Maxim MELINTI, magistru în istorie.
http://documentar-ortodox.blogspot.com/ ... e-din.html

Изображение

History of Church of Saint Ilia in the Kishinev,
Concerning to process on its destruction
Saint Ilia's church was considered as the most ancient temple which was in Kishinev.
Rich in furniture, quantity of rare and invaluable icons, a rare list on internal walls of a temple - it surprised all and bewitched not only the believing person, but also everyone coming here - the historian, the architect or the artist.
In the end of 60th years of XX century, according to the project on reconstruction of Kishinev, one of streets of capital should pass through the center of an ancient temple.
Neither letters, nor official reports, that have helped to keep this monument of architecture, treasure of national property and a Christian heritage.

Date istorice ale Bisericii „Sfântul Ilie” din Chişinău
Biserica „Sfântului Ilie”, se numără printre cele mai vechi locaşuri de cult din Chişinău[1].
Ştefan Berchet, bazându-se pe „Vedomostele bisericeşti” din 1812-1813 constată, că biserica a fost „clădită în anul 1808, având ziduri de piatră, acoperită cu şindrilă, cu vas, veşminte şi cărţi îndestulătore”[2].
După „Condica formelor de la ţinutul Lăpuşnei” putem constata că Biserica „Sfântului Ilie” a existat până la 1799[3], pentru că aici este numit paroh preotul Vasile Danilovici Bobeiko a fost hirotonit de P.S. Gherasim, Episcop de Roman, când acesta era Episcop de Huşi. De aici constatăm că biserica a fost zidită mult mai înainte, dar în lemn, iar în 1808, fiind rezidită în piatră, după stilul bisericilor moldoveneşti, mai cu seamă acelor din Chişinău: Buna-vestire, Sfinţii Arhangheli sau Catedrala Veche şi Naşterea Maicii Domnului.
Biserica avea formă de corabie, tipică vechilor biserici din secolul al XVII-lea. Clopotniţa bisericii avea 4 clopote, turnate în Moscova, cel mai mare având greutate de 480 de kg. Catapeteasma bisericii a fost cea mai bogată din toate câte erau în Chişinău şi era formată în patru rânduri de icoane[4]. Cele din primul nivel au fost împodobite cu îmbrăcămintea de argint. Pereţii din interior nu aveau chipuri de sfinţi, fiind înlocuiţi cu ornamente naturiste, lucrate în stil rusesc, cu culori blânde.
La fel şi Biserica „Sfântului Ilie” a fost înzestrată cu un număr foarte mare de cărţi vechi, întrebuinţate în cult bisericesc, acestea fiind în limbile română, slavonă şi greacă.
Primul paroh al bisericii a fost numit preotul Vasile Bobeiko[5].
În anul 1855 alături de biserică s-a deschis o piaţă, cunoscută sub nume de „piaţa Sfântul Ilie”, situată pe strada cu aceeaşi denumire.
După al doilea război mondial, capitala republicii a fost într-o stare nu atât de plăcută în viziunea conducerii de vârf. S-a propus mai multe proiecte de amenajare şi împodobire a Chişinăului. În această situaţie, prea multe locaşuri de cult, situate pe tot perimetrul capitalei nu făceau faţă unui oraş cu regim comunist, în care predomina ateismul. Astfel, perioada postbelică rămâne un răstimp al demolării bisericilor, caselor bisericeşti, care şi ei făceau parte din cadrul patrimoniului naţional şi cultural.

Corespondenţa între Arhiepiscopul Chişinăului şi a Moldovei Nectarie (Grigoriev)
şi Patriarhia Moscovei, privind procesul de demolare a Bisericii „Sfântului Ilie”
În Arhiva Mitropoliei Chişinăului şi a întregii Moldove (A.C.M.C.), în fondul „Mănăstiri” se află dosar cu nr. 11/1952, întitulat „[Дело – М.М.] Свято-Ильинской Церкви гор. Кишинева, Кишиневского района” (Dosarul Bisericii Sf. Ilie, or. Chişinău, r-nul Chişinău)[6]. Pe coperta cu creionul albastru scris „снята [с учета – М.М] и разрушена в 1960 году” (scoasă de la evidenţă şi demolată în anul 1960). Dosarul conţine câteva pagini, care reflectă într-o formă rezumativă procesul de demolare a unei biserici vechi din capitala Republicii Moldova.
La 19 iunie 1958, Arhiepiscopul Chişinăului şi a Moldovei Nectarie (Grigoriev, a păstorit eparhia Chişinăului între 07.06.1948-09.03.1969) înaintează un raport pe numele Sanctităţii Sale Alexei (Simanski), Patriarhul Moscovei şi a întregii Rusii:
„Cu smerenie aduc la cunoştinţa Sanctităţii Voastre că, potrivit declaraţiei verbale expuse de Împuternicitul Consiliului pentru afacerile Bisericii Ortodoxe Ruse pe lângă Consiliul de Miniştri URSS în RSSM, precum şi a Arhitectorului Superior a oraşului Chişinău, Biserica Sfântul Ilie, care se află pe teritoriul Arhiepiscopiei, urmează să fie demolată, pentru că strada Gogol, care se opreşte în gardul Arhiepiscopiei, trebuie să se prelungească, conform planului general de reconstrucţie al oraşului.
Biserica Sfântului Ilie este monumentul de arhitectură moldovenească a sec. XVIII. Se află la balanţa Ministerului de Cultură al RSSM, care au afişat pe faţada bisericii placa memorială...”[7].
Placa avea următoare inscripţie în limba moldovenească şi rusă:
„Sovetul Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti
Cârmuirea pentru treburile Arhitecturii.
Monumentul de arhitectură al veacului XVIII.
Este păzit de stat.
Biserica Iliinskaia.
Vătămările aduse monumentului se pedepsesc de lege”[8].
În continuare ierarhul spune:
„Conform primului proiect de reconstrucţie a oraşului Chişinău strada Gogol trebuie să fie prelungită după un anumit unghi şi să treacă pe lângă biserica noastră, iar după proiectul recent strada intersectează centrul bisericii, de aceea este necesar să fie demolată, fapt despre care cu smerenie raportez Sanctităţii Voastre, pentru că această măsură urmează să fie înfăptuită pe acest teritoriu în timpul apropiat”[9].
În baza apelului telefonic din partea Patriarhiei Moscovei, la 6 septembrie 1958 Arhiepiscopul expediază la adresa Departamentului Gospodăresc al Patriarhiei Moscovei scrisoare cu nr. 2866[10], la care se anexează următoarele acte solicitate:
1. Copia actului istoric al bisericii „Sfântul Ilie” din or. Chişinău, semnată de şeful Secţiei privind ocrotirea monumentelor de artă a RSSM, Poneatovski;
2. Scurtă informaţie din istorie despre Bisericii „Sfântului Ilie” (extras din „Buletinul Eparhiei de Chişinău”, nr. 12, an. 1882);
3. Foto-copie a planului general al or. Chişinău, regiunea străzilor Gogol şi Novo-Iliinscaia;
4. Planul general al or. Chişinău;
5. 7 (şapte) poze ale Bisericii „Sfântul Ilie” (exterior şi interior) şi a plăcii memoriale (anexa nr. 1).
Peste două luni de zile, Arhiepiscopul Nectarie primeşte răspunsul de la Departamentul Gospodăresc al Patriarhiei Moscovei cu nr. 915 din 10 noiembrie 1958, la este anexată schiţa reconstrucţiei oraşului Chişinău în regiunea Bisericii Sfântului Ilie. Preşedintele Departamentului sus-numit, Arhiepiscopul de Mojaisc Makarie (Daev) recomandă Arhiepiscopului Nectarie să se adreseze cu planul respectiv şi o scrisoare explicativă prin Împuternicitul Consiliului pentru afacerile Bisericii Ortodoxe Ruse pe lângă Consiliul de Miniştri al URSS în RSSM, către Consiliul Orăşenesc şi Consiliul Republican pentru rezolvarea definitivă de proiectare a străzii Gogol.
Potrivit proiectului alcătuit la Moscova de N. Validner, care propunea alte poziţii de amplasare străzilor din centrul Chişinăului, încât se păstra „unicul monument al Moldovei începutului sec. XIX – Biserica Sfântului Ilie”.
Imediat după scrisoarea din 10 noiembrie, Patriarhia expediază altă scrisoare, din 24 noiembrie 1958, cu nr. 964, la care se anexează copia scrisorii Ministerului de Cultură a URSS din 15 noiembrie 1958 cu nr. 5-3570/6 referitor la conservarea Bisericii „Sfântului Ilie” în proces de reconstrucţie a oraşului Chişinău. Scrisoare are următorul conţinut:
„Preşedintelui Departamentului Gospodăresc al Patriarhiei Moscovei,
Arhiepiscopului de Mojaisk Makarie,
În baza scrisorii Dvs. din 30 septembrie 1958 cu nr. 820, Ministerul Culturii URSS s-a adresat către Consiliul de Miniştri al RSSM cu rugămintea de a fi păstrată Biserica „Sfântului Ilie” – monumentul arhitectonic din or. Chişinău, în perioada reconstrucţiei oraşului.
Şef-adjunct al Secţiei de Artă Plastică
şi ocrotirii monumentelor
F. Petrov”[11].
La 17 august 1959, Arhiepiscopul Nectarie din nou depune un raport (cu nr. 2616), Sanctităţii Sale Patriarhul Alexei. Ierarhul face recapitulare a tuturor măsurilor luate până în prezent, amintind de toate scrisorile expediate la Patriarhie şi răspunsurile primite. În final, Î.P.S. Sa spune:
„... Consiliul de Miniştri al RSSM prin hotărârea din 4 martie 1959 a exclus Biserica „Sfântului Ilie” din lista monumentelor de arhitectură, în urma căreia Secţia de Arhitectură a Comitetului Executiv Orăşenesc, prin Arhitector Naumov P.F., în prezenţa Împuternicitului Consiliului pentru treburile Bisericii Ortodoxe Ruse pe lângă Consiliul de Miniştri URSS în RSSM a declarat verbal, că planul general de reconstrucţie al oraşului rămâne în vigoare, şi strada Gogol va avea continuare, iar pentru că după proiect strada intersectează centrul Bisericii „Sfântului Ilie”, acest locaş urmează să fie demolat.
În legătură cu acest fapt, nouă ni s-a propus, la indicaţia Arhitectorului Superior al oraşului să înălţăm un gard şi să separăm această parte a curţii, pentru că teritoriul, unde se află Casa Arhierească şi spaţiile locative, rămân pe locurile vechi.
După ridicarea gardului vor începe lucrările de demolare ale bisericii”[12].

Concluzii
Iată cât de uşor, şi fără multe vorbe, conducerea regimului comunist de atunci a rezolvat problema reconstrucţiei oraşului Chişinău. Soarta Bisericii „Sfântului Ilie”, au avut-o şi alte edificii administrativ-bisericeşti şi locaşuri de cult: Casa Arhiepiscopiei, Biserica „Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavriil” – Vechea Catedrala, Muzeul Bisericesc, Clopotniţa Catedralei ş.a.m.d.
Încercări, demersuri şi scrisori nu au putut opri procesul de reconstucţie a noului oraş şi a păstra monumentele de arhitectură moldovenească, de artă bisericească, şi de patrimoniu naţional.


[1] Vezi planşa nr. 1.
[2] Berechet Ştefan Gr. Biserica Sfântul Ilie // Comisiunea Monumentelor Istorice. Secţia din Basarabia. Anuar. – Chişinău, 1924. – p. 144.
[3] Brânzan Maria. Biserica Sfântul Ilie // Locaşuri sfinte din Basarabia. Ediţia I. – Chişinău: Editura „Alfa şi Omega”, 2001. – p. 117-118.

[4] Vezi planşa nr. 2.
[5] Vezi И. К. С. Несколько сведений о Свято-Ильинской церкви г. Кишинева // Кишиневские Епархиальные Ведомости. nr. 12 (1882). – c. 652-659.
[6] [Дело] Свято-Ильинской Церкви гор. Кишинева, Кишиневского района. Arhiva Mitropoliei Chişinăului şi a întregii Moldove (A.M.C.M.). Fondul „Biserici”. Dosar nr. 11/1952. (în continuare [Дело] Свято-Ильинской Церкви.).

[7] [Дело] Свято-Ильинской Церкви. L. 1.
[8] Vezi planşa nr. 3.
[9] [Дело] Свято-Ильинской Церкви. L. 2.
[10] [Дело] Свято-Ильинской Церкви. L. 3-14.
[11] [Дело] Свято-Ильинской Церкви. L. 16.
[12] [Дело] Свято-Ильинской Церкви. L. 20-21.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ильинская церковь
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 20:11 
Не в сети
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 мар 2008, 11:55
Сообщения: 12455
Откуда: Кишиневъ
Ко всему вышесказанному можно добавить следующее (из энциклопедии "Chişinău", фото также оттуда):
Церковь Св. Ильи была построена в 1806 году неподалёку от каменного столба возведённого неким Штефаном Ноуром.
На этом столбе бли имена людей, пострадавших от татарского набега 1781 года.
В 1855 году рядом с церквью был открыт Ильинский рынок на одноимённой улице.
В 1960 году церковь снесли.

Вложение:
sf.Ilie.jpg


Для просмотра вложений в этом сообщении вы должны быть зарегистрированным пользователем. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Регистрация займёт несколько минут.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ильинская церковь
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 20:14 
Не в сети
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 мар 2008, 11:55
Сообщения: 12455
Откуда: Кишиневъ
В какой-то дискуссии на этом форуме было установлено точное местонахождение церкви на одной из старых карт.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ильинская церковь
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 20:54 
Не в сети
Гражданин
Гражданин

Зарегистрирован: 25 июн 2008, 02:23
Сообщения: 3153
Собственно промеж Фидеско и прокуратурой, как я понимаю... жаль столб еще не сохранился указанный(


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ильинская церковь
СообщениеДобавлено: 13 апр 2009, 22:56 
Не в сети
Гражданин
Гражданин

Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 22:29
Сообщения: 4179
Откуда: Кишиневъ
corax писал(а):

На этом столбе были имена людей, пострадавших от татарского набега 1781 года.

Улыбнуло !


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ильинская церковь
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 09:16 
Не в сети
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 мар 2008, 11:55
Сообщения: 12455
Откуда: Кишиневъ
Дмитрий Л. писал(а):
corax писал(а):

На этом столбе были имена людей, пострадавших от татарского набега 1781 года.

Улыбнуло !


Цитировал энциклопедию )
Кстати, автором заметки об Ильинской церкви значился Петр Старостенко.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ильинская церковь
СообщениеДобавлено: 14 апр 2009, 21:33 
Не в сети
Гражданин
Гражданин

Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 22:29
Сообщения: 4179
Откуда: Кишиневъ
corax писал(а):
Цитировал энциклопедию )
Кстати, автором заметки об Ильинской церкви значился Петр Старостенко.

Пётр Старостенко - был знатоком Кишинёва коих наверное уже не будет . ( сегодня ровно 3 года как он умер ) .

Поинтересовался , точно Татары ! У нас было местное Татарское ,,ханство,, ( около Каушан ) входившее конечно в Османскую Империю . Ну они тут и хулюганили иногда ! А после того как Турция уступила Бессарабию - русские их отсюда и попёрли ( типа отомстили ) ...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ильинская церковь
СообщениеДобавлено: 25 апр 2009, 13:25 
Не в сети
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 мар 2008, 11:55
Сообщения: 12455
Откуда: Кишиневъ
На одной из фотографий Кондрацкого из фотоальбома 1889 года видна Ильинская Церковь.

Вложение:
kish1889.jpg


Для просмотра вложений в этом сообщении вы должны быть зарегистрированным пользователем. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Регистрация займёт несколько минут.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ильинская церковь
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 00:03 
Не в сети
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 мар 2008, 11:55
Сообщения: 12455
Откуда: Кишиневъ
И на этой фотографии (послевоенной) можно увидеть Ильинскую церковь.

Вложение:
churchwar.jpg


Для просмотра вложений в этом сообщении вы должны быть зарегистрированным пользователем. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Регистрация займёт несколько минут.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ильинская церковь
СообщениеДобавлено: 03 май 2009, 14:22 
Не в сети
Гражданин
Гражданин
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 21 фев 2009, 23:17
Сообщения: 1017
Откуда: Бессарабия
corax писал(а):
В какой-то дискуссии на этом форуме было установлено точное местонахождение церкви на одной из старых карт.


Да, местонахождение церкви на карте времен А.С.Пушкина указано цифрой 8.
Где-то рядом с сегодняшней прокуратурой по ул.Бодони.


Для просмотра вложений в этом сообщении вы должны быть зарегистрированным пользователем. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Регистрация займёт несколько минут.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ильинская церковь
СообщениеДобавлено: 08 май 2009, 19:51 
Не в сети
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 мар 2008, 11:55
Сообщения: 12455
Откуда: Кишиневъ
Вид на Ильинскую церковь с Рышканского холма (где находится церковь Св. Константина и Елены).
С панорамы Кишинёва фотографа Кондрацкого, конец XIX века.

Вложение:
ilie-XIX.jpg


Для просмотра вложений в этом сообщении вы должны быть зарегистрированным пользователем. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Регистрация займёт несколько минут.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ильинская церковь
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 23:37 
Не в сети
Новичок
Новичок

Зарегистрирован: 06 ноя 2009, 22:53
Сообщения: 1
corax писал(а):
В какой-то дискуссии на этом форуме было установлено точное местонахождение церкви на одной из старых карт.


Din datele care dispun biserica s-ar fi aflat pe locul unde actualmente este cinematograful Moskova, adica fostul cinemtograf, acum Teatrul George Enescu, daca mai este valabila intrebarea.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ильинская церковь
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2009, 23:44 
Не в сети
Почётный Гражданин
Почётный Гражданин
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 мар 2008, 04:53
Сообщения: 9337
Tudor Candu писал(а):
Din datele care dispun biserica s-ar fi aflat pe locul unde actualmente este cinematograful Moskova, adica fostul cinemtograf, acum Teatrul George Enescu, daca mai este valabila intrebarea.

Вы немного путаете. На месте "Московы" находилась не Ильинская Церковь, а Кафедральный Собор.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ильинская церковь
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2009, 00:30 
Не в сети
Гражданин
Гражданин

Зарегистрирован: 13 ноя 2008, 22:29
Сообщения: 4179
Откуда: Кишиневъ
Tudor Candu - Добро Пожаловать !
Откуда такая информация ?


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ильинская церковь
СообщениеДобавлено: 03 сен 2010, 21:04 
Не в сети
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 мар 2008, 11:55
Сообщения: 12455
Откуда: Кишиневъ
Ильинская церковь со стороны Ильинского базара.
Фотография 1950-х гг.


Для просмотра вложений в этом сообщении вы должны быть зарегистрированным пользователем. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Регистрация займёт несколько минут.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ильинская церковь
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011, 13:55 
Не в сети
Гражданин
Гражданин
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 авг 2009, 15:29
Сообщения: 1836
Откуда: Chişinău
Biserica Sf. Ilie - anii 20 sec. XX


Для просмотра вложений в этом сообщении вы должны быть зарегистрированным пользователем. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Регистрация займёт несколько минут.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ильинская церковь
СообщениеДобавлено: 28 мар 2011, 19:38 
Не в сети
Гражданин
Гражданин
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 16 авг 2009, 15:29
Сообщения: 1836
Откуда: Chişinău
=@


Для просмотра вложений в этом сообщении вы должны быть зарегистрированным пользователем. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Регистрация займёт несколько минут.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ильинская церковь
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011, 19:01 
Не в сети
Гражданин
Гражданин
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 01 окт 2009, 14:31
Сообщения: 3764
Откуда: Молдова Кишинёв
Ionelus писал(а):
=@

чуть получше снимок


Для просмотра вложений в этом сообщении вы должны быть зарегистрированным пользователем. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Регистрация займёт несколько минут.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ильинская церковь
СообщениеДобавлено: 25 авг 2011, 14:25 
Не в сети
Гражданин
Гражданин

Зарегистрирован: 08 мар 2011, 01:19
Сообщения: 2526
Дмитрий Л. писал(а):
corax писал(а):
Цитировал энциклопедию )
Кстати, автором заметки об Ильинской церкви значился Петр Старостенко.

Пётр Старостенко - был знатоком Кишинёва коих наверное уже не будет . ( сегодня ровно 3 года как он умер ) .

Поинтересовался , точно Татары ! У нас было местное Татарское ,,ханство,, ( около Каушан ) входившее конечно в Османскую Империю . Ну они тут и хулюганили иногда ! А после того как Турция уступила Бессарабию - русские их отсюда и попёрли ( типа отомстили ) ...


Хулиганили неплохо. Кстати в 1956 году на Мунчештах студентами-историками было найдено татарское поселение. Удивила одна находка - череп со вставленными в глазницы золотыми православными крестиками. Никак какой то нехристь перед смертью принял христианство..


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ильинская церковь
СообщениеДобавлено: 10 дек 2011, 14:26 
Не в сети
Администратор
Администратор
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 07 мар 2008, 11:55
Сообщения: 12455
Откуда: Кишиневъ
Внутри Ильинской церкви.
Вложение:
Ильинская церковь 1920-е.jpg


Памятники и плиты у церкви:
Вложение:
Ильинская церковь надгробная плита в стене (1817).jpg

Вложение:
Ильинская церковь надгробный памятник (1815).jpg

Вложение:
Ильинская церковь.jpg


Из книги Л. Саинчука


Для просмотра вложений в этом сообщении вы должны быть зарегистрированным пользователем. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь. Регистрация займёт несколько минут.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


Частичное или полное использование материалов разрешается только при условии ссылки на сайт.

Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Русская поддержка phpBB