Старые фотоателье Кишинёва (общая тема)

Модератор: rimty

Аватара пользователя
rimty
Главный модератор
Главный модератор
Сообщения: 18223
Зарегистрирован: 21 дек 2008, 22:21

Re: Старые фотоателье Кишинёва

Сообщение rimty » 08 июл 2013, 20:05

Позаимствовано из того же источника
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
rimty
Главный модератор
Главный модератор
Сообщения: 18223
Зарегистрирован: 21 дек 2008, 22:21

Re: Старые фотоателье Кишинёва

Сообщение rimty » 08 июл 2013, 20:11

Продолжение статьи:

Pavel Kondraţki este o altă prezenţă notorie în lumea fotografică a capitalei Basarabiei. Lui îi datorăm numeroase mărturii fotografice luate cu aparatul în anii 1883 -1917. Atelierul său va dăinui la Chişinău câteva decenii. Era un mic-burghez venit din Odesa, care se stabileşte la Chişinău, iar pe 5 februarie 1883 îşi deschide în Grădina Publică un atelier fotografic". El se dovedeşte a fi un fotograf iscusit, pasionat de portret, făcând fotografii care prezintă un model de execuţie artistică şi tehnică. Era un propagator al fotografiei şi un expozant de seamă la expoziţiile basarabene. Lucrările sale prezentate la Expoziţia Agricolă din 1889 din Basarabia au obţinut medalia de argint. Este cazul să menţionăm că P. Kondraţki a fost „fotograful expoziţiei de la 1889". Toate pozele existente astăzi în unele albume de familie sau în colecţii private şi publice care redau aspecte de la Expoziţia gubernială din 1889 le datorăm lui P. Kondraţki. Prin aceste fotografii el devine cu­noscut în toată Rusia. Opera fotografică a lui P. Kondraţki este imensă, a fost unul dintre cei mai prolifici fotografi din Basarabia epocii moderne. A preferat genul portretist.

A executat şi fotografii de grup, fotografii cu tematică diversă. Avea o pasiune deosebită pentru clădirile noi apărute în capitala Basarabiei. P. Kondraţki este autorul primei ima­gini a clădirii Muzeului Zemstvei din Chişinău. I-a plăcut să surprindă şi familiarităţi cotidiene. Valor­oase pentru istoria culturii noastre sunt fotografiile promoţiilor de la diferite instituţii de învăţământ din Chişinău surprinse de aparatul fotografic al lui P. Kondraţki. îi regăsim în unele imagini cu marca atelierului P. Kondraţki pe membrii Dumei orăşeneşti, oameni politici şi de stat, oameni care ocupau funcţii importante în organele administra­tive ale Basarabiei. Fotografiile sale vădesc dragoste faţă de oameni şi o imensă putere de observaţie. A colaborat şi a avut ateliere comune cu alţi fotografi basarabeni, cum ar fi Sumovski şi Plotniţki.

Un maestru al portretului care a strălucit în epoca modernă a fost şi fotograful Simon Lenker. „Producţia" atelierului său prezintă interes "din punctul de vedere al tehnicii fotografice". Bazele acestui atelier sunt puse în 1875 de Gheorghe Rihter, supus al Prusiei. în 1885, Gh. Rihter, cu acor­dul guvernatorului Basarabiei, transmite atelierul său lui I. Posdanger, care, la rândul său, în 1886, îl vinde lui S. Lenker. Fotograful venise la Chişinău din Herson, unde practicase aceeaşi meserie. Ate­lierul lui S. Lenker a schimbat mai multe adrese. în 1886 îl găsim pe strada Haralampievskaia nr. 102; în 1889 acesta se afla în casa Doncev de pe strada Aleksandrovskaia, vizavi de Poliţie, iar în 1902 era situat în casa Şlihenmer, vizavi de Primăria orăşenească, şi odată cu începutul anului 1905 atelierul se stabileşte în casa Kerm. Persoanele fotografiate de S. Lenker fac parte din diverse categorii sociale. El a surprins cu aparatul său şi militari. în 1898 se lansează în elaborarea unei serii de imagini fotografice despre viaţa militarilor ruşi din Basarabia. S. Lenker a fost acela care la 1900 a fotografiat diverse aspecte din viaţa Regimen­tului 53 Infanterie, încartiruit la Chişinău, pe care le-a inserat într-un frumos album, ce poate fi găsit şi astăzi în unele familii şi colecţii publice. El şi-a prezentat adesea lucrările la expoziţii fotografice locale şi internaţionale. Pentru succesele obţinute în domeniul fotografiei i s-a acordat medalia Za poleznâe trudî; a fost medaliat şi la Expoziţia din 1903 de la Chişinău. în anul 1905 îşi vinde atelierul lui M. Taşker.

La sfârşitul deceniului nouă al secolului al XIX-lea la Chişinău este înregistrat atelierul unei femei - fotograf, Cristina Amalia Tedesco. Prin­tre fotografii basarabeni ea se detaşează ca un maestru iscusit al portretului, ca un fotograf pro­digios. Nu se cunosc decât puţine date biografice despre C. Tedesco. Este una dintre primele femei - fotograf din Basarabia. Fostă supusă a Austriei, după ce dobândeşte cetăţenia rusă se stabileşte la Odesa, unde în 1882 deschide un atelier. Tot în acest an înfiinţează un atelier la Tighina (Bender), iar în 1889 - la Chişinău. Atelierul ei a funcţionat pe strada Nikolaevskaia, colţ cu Seminarskaia nr. 125. în calitate de fotograf, a executat portrete a sute de oameni care au trecut pragul atelierului ei. Fermecătoare sunt fotografiile-portrete de femei făcute cu multă măiestrie de C. Tedesco.

Vom semnala, de asemenea, existenţa şi ac­tivitatea atelierului lui Evsei Ştein, deschis la Chişinău în 1891. La sfârşitul secolului al XIX-lea se vorbea deja cu multă admiraţie, în lumea bună a Chişinăului, de atelierul lui E. Ştein. Acesta era un mic-burghez din Elisavetgrad, fost fotograf militar cu o bogată experienţă, care a înscris o pagină strălucită în fotografia basarabeană, fiind de fapt „un nume de referinţă în istoria fotografiei". în fotografiile lui se întâlnesc personalităţi foarte di­verse. Atelierul său a funcţionat pe strada Semi­narskaia nr. 31. Călătorind prin Basarabia, el a surprins imagini inedite de epocă din diverse localităţi. Temele lui preferate au fost chipul uman, cetăţile şi mănăstirile basarabene. Fotografiile sale au fost admirate în expoziţii de la Moscova, Rostov, Odesa. El participă şi la Expoziţia Universală de la Paris din 1905, care avea să-i aducă Marele Premiu şi medalia de aur.

Demnă de atenţia noastră este şi activitatea atelierului Taşker. La începutul secolului al XX-lea M. Taşker a cumpărat atelierul lui S. Lenker din Chişinău. Instituţia fotografică a lui Taşker a funcţionat o perioadă îndelungată într-un local de pe strada Aleksandrovskaia, vizavi de Pasaj. In 1909 G. Taşker preia conducerea atelierului tatălui său, Moisei Taşker, fiind cunoscut ulterior ca un fo­tograf al vieţii publice şi politice din Basarabia. El a reuşit să înregistreze pe peliculă cele mai impor­tante evenimente din anii 1917 -1918 din Basarabia, inclusiv congresele cooperatorilor, învăţătorilor, militarilor, a surprins în creaţiile sale fotografice şedinţe ale Sfatului Ţării, pe mulţi dintre membrii primului parlament basarabean. Fotograful a lăsat câteva memorabile imagini ale personalităţilor po­litice din România din primele decenii ale secolu­lui XX. Multe case vechi ale Chişinăului din anii 1917-1918, legate de activitatea Sfatului Ţării, in­clusiv hotelurile Suisse, Palace, Londra în care erau cazaţi membrii Sfatului Ţării delegaţi din pro­vincie le avem în colecţii datorită obiectivului lui Taşker. Toate aceste fotografii sunt spectaculoase prin calitate şi dimensiunile lor mari. G. Taşker este cunoscut pentru panoramicele mari pe care le executa din mai multe fotografii. Lui îi datorăm şi fotografiile cu familia Kazimir, mare mecenat din nordul Basarabiei, ale activiştilor mişcării naţionale P. Gore, I. Pelivan, N. Alexandri ş. a. Tot el a fotografiat şi lumea artistică a Basarabiei, in­clusiv orchestra populară din Chişinău şi diverse aspecte de la concertele acesteia. Un loc important în activitatea lui Taşker 1-a ocupat oraşul Chişinău. A fotografiat străzi şi case, pieţe şi negustori ambulanţi, biserici şi sinagogi, multe dintre care astăzi nu mai sunt şi pe care le putem vedea doar în fotografiile maestrului. Toate aceste fotografii au o importanţă istorico-culturală. Pozele cu diverse promoţii, în mod special, ale Seminarului Teologic din Chişinău, ale angajaţilor multor instituţii ad­ministrative din Chişinău, poartă ştampila ate­lierului lui Taşker. Recurgându-se la fototipurile lui Taşker şi Kondraţki, la începutul secolului al XX-lea au fost făcute multe cărţi poştale cu imagi­nea Chişinăului, puse în vânzare la un preţ de 5 copeici de către fraţii luliş în localul de pe Strada Armenească colţ cu Aleksandrovskaia. El avea un atelier, numit Rafael, şi la Briceni. Fotografiile lui Taşker făcute în carte poştală au avut o largă difu­zare în Basarabia şi pe întreg teritoriul Imperiului Rus. Imaginile fotografice rămase de la el sunt de o mare valoare documentară.

În oraşul Chişinău pe parcursul epocii mo­derne au funcţionat şi alte ateliere în care au lu­crat maeştri-fotografi care şi-au găsit meseria şi pasiunea în fotografie. Mulţi dintre fotografii chişinăuieni au avut realizări meritorii. Au fost şi ateliere cu o existenţă efemeră şi fotografi cu o prezenţă călătoare. Şi chiar dacă erau ateliere mai mici şi cu o activitate de scurtă durată, fotografi­ile acestora, care s-au păstrat până astăzi, sunt importante, ele atestând etapele dezvoltării artei fotografice în Basarabia. Chişinăuienii şi cei veniţi de aiurea au avut plăcerea să pozeze şi în atelierele lui A. Eluje, deschis la 1870, Ludovik Grabovski, cu sediul din 1884 în casa lui I. Suruceanu de pe strada Aleksandrovskaia, A. Boftoloski, înfiinţat în 1884 în casa Tarasevici din strada Mihailovskaia nr. 3, I. Lazarean din strada lakovlevskaia nr. 42, A. Grabovski de pe strada Aleksandrovskaia nr. 102, G. Varşavski din strada Haralampievskaia nr. 102, A. Zozulin din casa Braunştein de pe strada Aleksandrovskaia, A. Talal din casa lui Barbalat de pe strada Gubernskaia, M. Zingher pe strada Puşkin nr. 26, atelier care a funcţionat până în 1940, A. Ghişer cu sediul pe strada Mihailovskaia colţ cu Aleksandrovskaia, în casa Şmakov, vizavi de hotelul Franţa. Atelierul lui I. Zemsman, cu se­diul pe strada Mihailovskaia nr. 58, vizavi de Casa de Comerţ Kotlearovski, avea preţuri accesibile şi schimba des decorul interiorului. De menţionat că acest atelier a fost deschis pentru public şi în peri­oada interbelică. Un atelier de proporţii mici, dar cu ambiţii artistice mari, era cel al lui P. Raihman, si­tuat pe strada Haralampievskaia nr. 110. Fotograf-portretist profesionist, el obţine medalia mare de argint la Expoziţia din Rostov de la 1909. în 1917 este creat Sindicatul Fotografilor din Chişinău, iar P. Raihman devine preşedinte al acestuia. în cen­trul oraşului, pe strada Aleksandrovskaia nr. 91, se afla un atelier al lui M. Arutiunov. Atelierul lui S. Rainiş era pe strada Nikolaevskaia nr. 136, iar cea al lui G. V. Şlain se situa pe strada Kupeceskaia nr. 54. în centrul Chişinăului, pe bulevard, un timp îndelungat a funcţionat atelierul lui S. Korik. Se bucura de un mare succes atelierul lui I. I. Cerneţki, situat pe strada Seminarskaia nr. 101, şi cel al lui Abram Kosovici, din centrul Chişinăului. Reuşite fotografii erau executate în atelierul lui M. L. Rozentali de pe strada Nikolaevskaia, 64. Era un maestru al portretului de grup.


Până la 1918 la Chişinău au mai funcţionat atelierele lui VI. Stasinski, L. Povrodnik, A. Suprunenko, A. Bondarenko, atelierul Modern din Grădina Publică a oraşului. Majoritatea acestor ateliere participau la diverse expoziţii, aveau o clientelă permanentă şi în gene­ral practicau portretul ca gen fotografic. Atelierul lui G. Varşavski, de exemplu, în 1901 a fost distins cu medalia de argint a Societăţii Tehnice Ruse, iar fotografiile lui M. Zingher au fost apreciate de vizi­tatorii multor expoziţii din Rusia şi din diverse ţări ale Europei.

Maestru iscusit în arta fotografică, M. Zingher a deţinut în perioada interbelică monopo­lul asupra fotografierii caselor vechi şi a străzilor Chişinăului. Valorosul maestru basarabean este autorul mai multor fotografii ale monumentelor istorice din Chişinău, imagini imortalizate pe cărţi poştale editate atât până la 1918, cât şi în anii 1920-1940. Maestrul a lăsat un mare fond fotografic dedicat monumentelor istorice. Multe dintre ateli­erele apărute până la 1918, inclusiv studiourile lui A. Ghişer, G. Taşker, M. Zingher au continuat să funcţioneze şi în perioada interbelică

Anii '80-'90 ai secolului al XIX-lea reprezintă o perioada de avânt fotografic în Basarabia. în acest timp executarea fotografiei devine mai ieftină, se deschid mai multe ateliere şi creşte numărul clienţilor. Tot atunci s-a schimbat şi stilul foto­grafic. Portretul „în picioare" a devenit mai fin, mai artistic. O importanţă mare se acorda ţinutei degajate, fireşti. După 1900 apare cartonul şi hârtia ieftină, estetica portretului şi a fotografiei, în ge­neral, pierzând mult din calitate.

La începutul secolului al XX-lea apare fotogra­fia color. Primele fotografii color în Basarabia au fost făcute de către maestru rus A. Kogan în anul 1908. Ele reprezentau imagini ale unor case şi străzi din Chişinău şi unele ocupaţii ale ţăranului basarabean. De remarcat că fotografia color a fost practicată în Basarabia şi a ocupat un loc de frunte în fotografia etnografică.

Аватара пользователя
corax
Администратор
Администратор
Сообщения: 12817
Зарегистрирован: 07 мар 2008, 11:55
Откуда: Кишиневъ

Re: Старые фотоателье Кишинёва

Сообщение corax » 08 июл 2013, 21:41

Интереснейшая статья.
Кроме такой подробной информации о фотографах (наконец-то всё стало понятно с Сумовскими) - всплыла и другая информация.
Например, существует альбом фотографий, сделанных Ленкером в 1900 году.
Альбом посвящён жизни 53 Волынского пехотного полка в Кишинёве.
А также А. Коган в 1908 году сделал первые цветные фотографии в Бессарабии.
Были засняты дома и улицы Кишинёва, а также повседневная жизнь бессарабских крестьян.

Надеюсь, когда-то сможем увидеть это всё.

Аватара пользователя
corax
Администратор
Администратор
Сообщения: 12817
Зарегистрирован: 07 мар 2008, 11:55
Откуда: Кишиневъ

Re: Старые фотоателье Кишинёва

Сообщение corax » 10 июл 2013, 20:07

И всё-таки кажется мне, что когда писали о "цветных фотографиях" Кишинёва, сделанных А. Коганом в 1908 году - подразумевали раскрашенные открытки вроде этой, или этой.
Подобных открыток достаточно много.

Аватара пользователя
corax
Администратор
Администратор
Сообщения: 12817
Зарегистрирован: 07 мар 2008, 11:55
Откуда: Кишиневъ

Re: Старые фотоателье Кишинёва

Сообщение corax » 10 июл 2013, 20:12

Перевёл статью на русский (с небольшими дополнениями и поправками).
В статье упоминается целый ряд фотоателье, нам незнакомых до сих пор. Некоторые из них я упустил в переводе, т.к. не был уверен в правильности транскрипции фамилии на русский язык (как было в оригинале), дабы не вводить в заблуждение позже.


В 1880 году в Бессарабии насчитывалось 14 фотоателье, а уже в 1890 году их число удвоилось, достигнув 27. В начале ХХ века их число увеличивается ещё более ощутимо. На 1912 год в Бессарабии действовало уже 73 ателье: в Акеермане — 4, по уезду — 9,; в Бендерах -4; В бельцах — 4, по уезду — 3; В Измаиле — 2; в Болграде -2; в Кагуле — 2; в Килии — 7; в Рени — 2; в Вилково — 1; в Кишинёве — 11; в Оргееве — 2, по уезду — 1; в Сороках — 3; в Хотине — 3, по уезду — 13.

На протяжении всего XIX века в Кишинёве насчитывалось наибольшее число профессиональных фотографов и фотографов-любителей. Сумовский был владельцем самого престижного ателье, которое, к тому же, проработало дольше всех остальных — с 1864 по 1917 гг. Существовала целая династия фотографов Сумовских. Афанасий, первый из этой династии, происходил из купеческой семьи, был первопроходцем бессарабской фотографии. У А. Сумовского был широкий круг клиентов, ему позировали губернаторы и чиновники, студенты и школьники, купцы и военные, политики того времени. Его ателье было очень популярным, о чём свидетельствуют многочисленные работы, сохранившиеся до нашего времени.

Афанасий Сумовский открыл своё первое ателье в 1864 году. Эта дата подтверждается документами того времени и некоторыми фотографиями, сделанными в этом ателье (на их обороте указан год основания -1864). Изначально ателье располагалось в одном из зданий на Александровской улице (нынешний бульвар Штефана чел Маре).

В 1872 году Сумовский работал уже в здании, находившемся в Городском Саду. Это здание было построено им совместно с австрийским подданным Сигизмундом Плотницким. Плотницкий позже откроет другое ателье в Кишинёве совместно с П. Кондрацким.

Об этом ателье в Городском Саду стоит упомянуть некоторые факты. В 1872 году у А. Сумовского не было собственного дома, он проживал на Каушанской улице (нынешняя ул. Колумна) в доме купца Флориана Мирозеки. Но, несмотря на это, Афанасий Сумовский и Сигизмунд Плотницкий заключают договор с городской администрацией и возводят здание, предназначенное под фотоателье. Ателье представляло из себя двухэтажное здание (первый этаж — каменный, второй выстроен из кирпича и дерева), стоящее у входа в Городской Сад напротив семинарской церкви (то есть примерно на месте, где сейчас стоит памятник Штефану чел Маре, но чуть выше по ул. Бэнулеску-Бодони). Стоимость строительства составила 2500 рублей серебром, сумма была выплачена обоими фотографами. Они получили право использовать это здание без оплаты налогов сроком на 10 лет. После истечения указанного срока по договору фотографы могли либо арендовать это помещение, либо передать его Городской Думе. В 1874 С. Плотницкий умирает, и деловым партнёром А. Сумовского становится его жена, Анна. В 1882 году после многочисленных обращений, и рассмотрений дел А. Сумовский отказывается арендовать здание в Городском Саду. 20 июня Павел Кондрацкий, фотограф, близкий друг и партнёр А. Сумовского, пишет Карлу Шмидту, тогдашнему Городскому Голове: «А. Сумовский просил меня передать Вам, что начиная с 1 июля 1882 года он не будет арендовать здание в Городском Саду под собственное ателье».

В 1874 году в Российской Империи взамен системы рекрутов была введена воинская обязанность. В связи с этой реформой было принято решении о разработке новой военной формы. Таким образом, в 1875 местные администрации губерний Империи получили указание, согласно которому необходимо было организовать фотографирование мужчин в национальных костюмах, для того, чтобы на основе этих фотографий были разработаны новые военные формы, более близкие к народу. В Кишинёве этим заказом занялся А. Сумовский. Три из его фотографий попали в изданный в Москве альбом, который своими 550 фотографиями давал достаточно полную картину о народных мужских костюмах Российской Империи.

В 1879 году А. Сумовский, проживавший в то время на Александровской улице, становится владельцем ещё одного ателье. Оно располагалось на Ренийской улице в доме № 46 (нынешняя улица Конэлничану). Позже будет основано ещё одно ателье совместно с П. Кондрацким. А. Сумовский был отличным фотографом, выполнявшим точные портреты представителей различный социальных слоёв. Его работы являются уникальными документами истории бессарабской фотографии.

Другой представитель династии Сумовских - Иван, становится владельцем своего ателье в Кишинёве в 1890 году. В 1895 году Захарий Сумовский (возможно, сын Ивана) приобретает одно из ателье Павла Кондрацкого. В начале ХХ века ателье З. И. Сумовского находилось на на ул. Пушкина, 44, в доме Когана (напротив Кафедрального Собора).

Все представители династии Сумовских проявили большой талант и искусство в своих работах.

А. Сумовский также путешествовал по Бессарабии, фотографируя пейзажи, церкви и монастыри. Стоит упомянуть, что первые снимки бессарабских церквей были выполнены одесскими фотографами. Самой старой фотографией бессарабской церкви, известной на данной момент, является снимок, сделанный в 1877 году одесским фотографом Яном Антанопуло. На ней запечатлены старая и новая церкви в Каушанах. 24 октября 1886 года архиепископ Кишинёва Сергий издал указ, согласно которому Консистории следовало создать список церквей, основанных в период с 1600 по 1800 гг. От Российской Академии Искусств была получена так называемая Метрика, которая представляла собой своего рода анкету, содержащую десятки вопросов, на которые должны были ответить духовные лица. В рамках этой кампании бо сбору информации были сфотографированы некоторые церкви Кишинёва, Оргеева, Каушан, Хотина. Фотографии были выполнены Афанасием Сумовским.

О Иване Сумовском информации сохранилось мало, так же, как и фотографий с печатью его ателье. Люди, запечатлённые на его фотографиях, происходили из разных социальных слоёв.

Отличные работы Захария Сумовского принесли ему медаль «За Трудолюбие и Искусство» на сельскохозяйственной выставки Бессарабии. Кроме того, ателье Захара удостоилось чести печатать на своих фотографиях герб бессарабской губернии.Другой известной личностью среди фотографов столицы Бессарабии был Павел Кондрацкий. Множество работ, выполненных им, вышло в период с 1883 по 1917 гг. Несколько десятилетий работало его кишинёвское ателье. Павел Кондрацкий переехал в Кишинёв из Одессы, и 5 февраля 1883 года открывает в Городском Саду своё ателье. Работы этого искусного фотографа становились примером технического и художественного выполнения, а также были заметными экспонатами на различных бессарабских выставках. Его фотографии, представленные на сельскохозяйственной выставке 1889 года, принесли П. Кондрацкому серебряную медаль. Также Павел Кондрацкий был официальным фотографом этой выставки. Снимки событий выставки, сделанные им, сохранились до сих пор в виде альбомов. Количество работ П. Кондрацкого огромно, он был одним из самых продуктивным бессарабским фотографом своего времени. Он предпочитал портретный жанр, выполнял и групповые фотографии, снимки различной тематики. Особую страсть он питал к новым зданиям, появлявшимся в столице Бессарабии. П. Кондрацкий — первый, кто запечатлел здание Земского Музея из Кишинёва. Любил он снимать и сцены из повседневной жизни. Ценными для истории нашей культуры являются фотографии выпусков различных учебных заведений работы П. Кондрацкого.

На фотографиях с его печатью можно увидеть членов Городской Думы, политиков, важных административных чинов Бессарабии. Его работы несут на себе отпечаток его любви к людям и особой наблюдательности. Павел Кондрацкий сотрудничал с различными бессарабскими фотографами, такими как Сумовский и Плотницкий, создавал с ними общие ателье.Ещё одним мастером портетного жанра был Семён Ленкер. Основал его ателье в 1875 году Георгий Рихтер, подданный Пруссии. В 1885 году с согласия губернатора Бессарабии Г. Рихтер передаёт своё ателье И. Посдангеру, который, в свою очередь, в 1886 году продаёт его С. Ленкеру. Ленкер прибыл в Кишинёв из Херсона, где также занимался фотографией. Ателье С. Ленкера сменило целый ряд адресов. В 1886 году его можно было найти на Харлампиевской, 102 (нынешняя ул. Александру чел Бун); в 1889 году ателье располагалось на Александровской в доме Дончева, напротив Полиции; в 1908 году — в доме Шлихенмеера напротив Городской Думы, а с 1905 года — в доме Керма.

Запечатлённые Ленкером люди происходят из различных социальных слоёв. Фотографировал он и военных. В 1898 году он начинает принимать участие в серии трудов, иллюстрирующих жизнь российских военных в Бессарабии. В рамках этого участия С. Ленкер заснял различные моменты из жизни 53 Волынского Пехотного Полка, располагавшегося в Кишинёве. Эти фотографии вошли в отдельный альбом. За успехи в области фотографии С. Ленкер удостаивается медали «За полезные труды», также он был награждён и на выставке 1903 года в Кишинёве. В 1905 году он продаёт своё ателье М. Ташкеру.В конце 1880-х гг в Кишинёве открывается ателье фотографа Кристины Амалии Тедеско. Фактов из её биографии известно мало. Она была одной из первых фотографов женщин в Бессарабии. Бывшая подданная Австрии, она получает российское гражданство и поселяется в Одессе. Там она открывает фотоателье в 1882 году. В этом же году она открывает ателье и в Бендерах, а в 1889 году — и в Кишинёве. Ателье Кристины Тедеско находилось на улице Семинарской, 125, угол с Николаевской (нынешние улицы Бэнулеску-Бодони и Колумна).Среди других ателье следует упомянуть и об ателье Евсея Штейна, открытого в Кишинёве в 1891 году. В конце XIX века его ателье уже имело отличную репутацию. Е. Штейн, бывший военный фотограф с большим опытом, был родом из Елизаветграда. Ателье Штейна в Кишинёве находилось на улице Семинарской, 31. Путешествуя по Бессарабии он запечатлевал различные сцены жизни губернии. Его любимыми темами были портреты, крепости, бессарабские монастыри. Фотографиями Штейна любовались на выставках в Москве, Ростове, Одессе. Он принимал участие во Всемирной Выставке 1905 года в Париже, там его работы заслужили Гран-При и золотую медаль.Ателье Ташкера также удостоится нашего внимания. В начале ХХ века М. Ташкер покупает ателье С. Ленкера в Кишинёве. Это фотоателье проработало длительный период времени в здании на Александровской улице напротив Пассажа (здания, где сейчас располагается Примэрия). В 1909 году Г. Ташкер принимает управление ателье от своего отца Моисея Ташкера. Г. Ташкер впоследствии станет известным, как фотограф общественной и политической жизни Бессарабии. Ему удалось запечатлеть на плёнку самые главные события в Бессарабии 1917-1918 гг, включая конгрессы учителей, военных, заседания Сфатул Цэрий, многих членов первого бессарабского парламента. Много старых фотографий некоторых зданий Кишинёва, связанных с деятельностью Сфатул Цэрий, таких как Швейцарская гостиница, гостиницы «Палас» и «Лондон», в которых останавливались члены Сфатул Цэрий, приехавшие из провинции, есть сейчас у нас благодаря именно Г. Ташкеру. Особое место в творчестве Г. Ташкера занимал Кишинёв. Он фотографировал здания и улицы, рынки и уличных продавцов, церкви и синагоги, всё то, что не сохранилось до нашего времени и чем мы можем любоваться только на фотографиях того времени. Все эти снимки имеют историческую и культурную ценность. Печать ателье Г. Ташкера можно встретить на фотографиях выпускников, в особенности Теологической Семинарии Кишинёва, на фотографиях служащих многих административных учреждений Кишинёва. С использованием фотографий Ташкера и Кондрацкого в начале ХХ века было выпущено множество почтовых открыток с видами Кишинёва, которые можно было купить по копеек за штуку в магазине на углу улиц Александровской и Армянской. Ташкер также владел фотоателье «Рафаэль» в Бричанах.

Фотографии Г. Ташкера, растиражированные на почтовых открытках, получили широкое распространение в Бессарабии и во всей Российской Империи. Оставленные им фотографии представляют большую документальную ценность.

В Кишинёве действовало и много других фотоателье. Некоторые из них существовали короткое время, некоторые были малы, но даже такие ателье сделали свой важный вклад, сделанные там фотографии тоже отмечают этапы развития фотографического искусства в Бессарабии.

Кишинёвцы и гости города с удовольствием позировали в ателье Людовика Грабовского, действовавшего с 1884 года в доме И. Суречану на Александровской улице, А. Бофтолоского, основанного в 1884 г в доме Тарасевича по улице Михайловской, 102, И. Лазаряна на Ковлевской улице, 42, А. Грабовского на Александровской, 102, Г. Варшавского на улице Харлампиевской 102, А. Зозулина в доме Браунштейна на улице Александровской, А. Талала в доме Барбалата на Губернской улице, М. Зингера на улице Пушкинской, 26 (ателье проработало до 1940 года), А. Гишера в доме Шмаковой на углу Александровской и Михайловской напротив гостиницы «Франция». Ателье М. Земшмана, находившееся по адресу Михайловская, 58 (нынешняя улица М. Эминеску) напротив Торгового Дома Котляровских выделялось доступными ценами и часто меняло внутренний декор. Стоит упомянуть, что это ателье продолжало работать и в межвоенный период. П. Райхману принадлежало маленькое ателье на улице Харлампиевской, 110. П. Райхман, профессиональный фотограф, награждён серебрянной медалью на Выставке в Ростове в 1909 году. В 1917 году создаётся Профсоюз Фотографов Кишинёва, а П. Райхман становится его председателем. В центре города на улице Александровской, 91 находилось ателье М. Арутюнова. Ателье С. Райниша находилось на улице Николаевской, 136, а ателье Г. В. Шлаина — на улице Купеческой 54. В центре Кишинёва достаточно длительное время действовало ателье С. Корика. Успехом пользовались ателье И.И. Чернецкого, находившееся на Семинарской улице в доме № 101, и ателье Абрама Косовича в центре Кишинёва. Ателье М. Л. Розенталя находилось на улице Николаевской, 64.

До 1918 года в в Кишинёве также действовали ателье В, Стасинского, Л. Повродника, А, Супруненко, А. Бондаренко, Фотография «МОДЕРН» в Городском Саду. Большинство фотографов участвовало в различных выставках и имело постоянных клиентов, снимая в основном портреты. Ателье Г. Варшавского в 1901 году было удостоено серебряной медалью Технического Общества России, а фотографии М. Зингера пользовались признанием посетителей многих выставок в России и в странах Европы.

Искусный мастер фотографии М. Зингер оставил после себя множество фотографий, на которых был запечатлён Кишинёв с его старыми домами и улицами. Эти фотографии использовались как виды на почтовых открытках, издававшихся как до 1918 года, так и в 1920-1940 гг.

Некоторые ателье, включая ателье А. Гишера, Г. Ташкера, М. Зингера, продолжали свою работу и в межвоенный период.

Elena Ploşniţa. Fotografia basarabeană.

Аватара пользователя
Апрель
Гражданин
Гражданин
Сообщения: 1018
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 23:17
Откуда: Бессарабия

Re: Старые фотоателье Кишинёва

Сообщение Апрель » 10 июл 2013, 20:57

Статья изобилует отдельными неточностями. Многие представленные сведения не соответствуют действительности.
1. А.Сумовского уже не было в Кишиневе в 1896 года, в то время автор указывает о работе его фотографического заведения до 1917 года.
2. Павел Кондрацкий появился в Кишиневе в 1883 году, в то время автор пишет о сотрудничестве его с умершим в 1872 году Сигизмундом Плотницким.
3. Исчезло у автора фотографическое заведение А.Сумовского, находящееся по ул. Харлампиевской 46.

Будем дополнять и исправлять информацию.............
Было бы не плохо услышать мнение и автора статьи.
Возможно, существует возможность и показать материалы, на которые автор ссылается (кроме показанных в статье и имеющихся на нашем форуме).

Аватара пользователя
corax
Администратор
Администратор
Сообщения: 12817
Зарегистрирован: 07 мар 2008, 11:55
Откуда: Кишиневъ

Re: Старые фотоателье Кишинёва

Сообщение corax » 10 июл 2013, 22:47

Да, мой первоначальный восторг немного поулетучился, когда я вник в статью чуть поглубже.
Статья написана на основании вышеуказанной книги (Elena Ploşniţa. Fotografia basarabeană. Chişinău: Cartdidact, 2005. 140 p.).
Наверняка в книге указаны и источники, на которые ссылается автор.
И на 140 страницах этой книги тема должна быть раскрыта более подробно.
Может кто её и найдёт.

Аватара пользователя
rimty
Главный модератор
Главный модератор
Сообщения: 18223
Зарегистрирован: 21 дек 2008, 22:21

Re: Старые фотоателье Кишинёва

Сообщение rimty » 13 июл 2013, 01:42

Этот рисунок K.Тихомирова и C.Veierman был выполнен с фотографии А.Сумовского
из цикла работ "Мобилизация русской армии", 1877 г.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Апрель
Гражданин
Гражданин
Сообщения: 1018
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 23:17
Откуда: Бессарабия

Re: Старые фотоателье Кишинёва

Сообщение Апрель » 13 июл 2013, 14:17

corax писал(а):Да, мой первоначальный восторг немного поулетучился, когда я вник в статью чуть поглубже.
Статья написана на основании вышеуказанной книги (Elena Ploşniţa. Fotografia basarabeană. Chişinău: Cartdidact, 2005. 140 p.).
Наверняка в книге указаны и источники, на которые ссылается автор.
И на 140 страницах этой книги тема должна быть раскрыта более подробно.
Может кто её и найдёт.
Удалось разыскать это произведение.
Книга размером 105 х 200 мм. И таких 140 страниц.
Вид примерно следующий.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Апрель
Гражданин
Гражданин
Сообщения: 1018
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 23:17
Откуда: Бессарабия

Re: Старые фотоателье Кишинёва

Сообщение Апрель » 13 июл 2013, 16:31

Работы Тодеско и Кондрацкого из этой же книги.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Апрель
Гражданин
Гражданин
Сообщения: 1018
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 23:17
Откуда: Бессарабия

Re: Старые фотоателье Кишинёва

Сообщение Апрель » 14 июл 2013, 10:11

Из книги "Бессарабское фото".
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
corax
Администратор
Администратор
Сообщения: 12817
Зарегистрирован: 07 мар 2008, 11:55
Откуда: Кишиневъ

Re: Старые фотоателье Кишинёва

Сообщение corax » 21 июл 2013, 13:20

На основе найденной нами на этот момент информации я составил таблицу-справочник по старым кишинёвским фотоателье.
Туда также включены печати, оборотные стороны фотографий с работ этих ателье.
Далеко не для всех ателье мы нашли работы, так что поиски не закончились.
Да и не все ателье ещё в списке представлены.

Аватара пользователя
rimty
Главный модератор
Главный модератор
Сообщения: 18223
Зарегистрирован: 21 дек 2008, 22:21

Re: Старые фотоателье Кишинёва

Сообщение rimty » 30 июл 2013, 17:29

В 1912 году в Кишинёве действовало 11 фотоателье
(по данным Обзора Бeccapaбcкoй губернии).

Аватара пользователя
Wowo
Гражданин
Гражданин
Сообщения: 3851
Зарегистрирован: 01 окт 2009, 14:31
Откуда: Молдова Кишинёв

Re: Старые фотоателье Кишинёва

Сообщение Wowo » 01 авг 2013, 20:36

первое фото 1916 год, второе до 1913 года, третье 1905 года примерно. Семья Bonar / Banarsky / Bernhardt
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
rimty
Главный модератор
Главный модератор
Сообщения: 18223
Зарегистрирован: 21 дек 2008, 22:21

Re: Старые фотоателье Кишинёва

Сообщение rimty » 02 авг 2013, 15:12

Молдaвфототрест
Выездное бюро
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
Wowo
Гражданин
Гражданин
Сообщения: 3851
Зарегистрирован: 01 окт 2009, 14:31
Откуда: Молдова Кишинёв

Re: Старые фотоателье Кишинёва (общая тема)

Сообщение Wowo » 18 авг 2013, 12:44

ателье советское год 1966
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Аватара пользователя
rimty
Главный модератор
Главный модератор
Сообщения: 18223
Зарегистрирован: 21 дек 2008, 22:21

Re: Старые фотоателье Кишинёва

Сообщение rimty » 06 сен 2013, 20:21

Апрель писал(а):Из книги "Бессарабское фото".
Что ещё интересного есть в этой книге? Может быть, фотопортреты известных людей?..

Аватара пользователя
Апрель
Гражданин
Гражданин
Сообщения: 1018
Зарегистрирован: 21 фев 2009, 23:17
Откуда: Бессарабия

Re: Старые фотоателье Кишинёва

Сообщение Апрель » 06 сен 2013, 20:58

rimty писал(а):
Апрель писал(а):Из книги "Бессарабское фото".
Что ещё интересного есть в этой книге? Может быть, фотопортреты известных людей?..
Фотопортретов известных людей нет.
Несколько фото есть из Липкан, Сорока, Резина.
И обратные стороны паспорту из разных городов Бессарабии.
По Кишиневу у нас на форуме больше материала, чем в книге, а основные кишиневсие работы я уже показал......

Аватара пользователя
rimty
Главный модератор
Главный модератор
Сообщения: 18223
Зарегистрирован: 21 дек 2008, 22:21

Re: Старые фотоателье Кишинёва (общая тема)

Сообщение rimty » 15 сен 2013, 13:36

Во время погрома 1903 года были разбиты витрины фотографий Раппопорта, Ленкера и Шлаина.

/из Протокола осмотра судебным следователем улиц, домов и дворов. 12.4.1903 г. /

Аватара пользователя
rimty
Главный модератор
Главный модератор
Сообщения: 18223
Зарегистрирован: 21 дек 2008, 22:21

Re: Старые фотоателье Кишинёва (общая тема)

Сообщение rimty » 27 сен 2013, 23:58

Реклама Лембергской фотографии в Календаре на 1895 год.
Вероятно, фотоателье называлось "Лембергская фотография".
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.

Ответить

Вернуться в «Старые фотоателье Кишинёва»